search
Sök
menu
Meny

Antagna detaljplaner under genomförande

Här hittar du information om detaljplaner som är antagna, fått laga kraft och som nu är i en genomförandefas. Det vill säga under uppbyggnad/utbyggnad.

Vissa detaljplaner som antas har en längre genomförande tid och därför kan vissa handlingar som tagits fram i planarbetet vara aktuella för byggaktörer, konsulter och andra intressenter även under genomförandefasen. Övriga och äldre planer som är antagna och genomförda hittar du under fliken "gällande planer".

Karta med antagna planer under genomförande

I kartan kan du hitta detaljplaner under genomförande, ytorna som är markerade med orange färg (samma som pågående detaljplanearbete), och kommande detaljplanearbeten, ytorna som är markerade med röd färg. Genom att klicka på ytan du är intresserad av kommer du till sidan för det ärendet.