search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Örlogsmannen 5 m.fl., Skeppsbron (etapp 1), Jönköpings kommun

Syftet med ändringen är att anpassa bestämmelse om utrymning och fasad/takmaterial till de förhållanden som kommer råda vid tidpunkten för kommande bygglovärenden längs Kämpevägen och Jordbrovägen avseende transporter med farligt gods.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för Örlogsmannen 5 m.fl., Skeppsbron (etapp 1), med aktbeteckning DP180215.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom om projektets omfattning så kommer genomförandet av ändringen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.


Ändringan av detaljplanen fick laga kraft 12 januari 2019.

Tidplan

>> Laga kraft: 12 januari 2019
Antagande: 12 december 2018
Granskning: 29 oktober - 12 november 2018
Samråd: 4 september - 3 oktober 2018


Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Granksningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 184.4 kB)

Samrådshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)
(pdf, 5.8 MB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Mats Davidsson

036-10 50 00

 

 

Översiktskarta