search
Sök
menu
Meny

Detaljplaner under arbete

Här hittar du information om detaljplaner som är under arbete. Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning och är välkommen att delta på nedanstående samrådsmöten.

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla berörda möjligheter att påverka. Läs mer om processen på vår sida Hur gör man en detaljplan. Under en detaljplans samråds- och granskningstid har du möjlighet att skicka in dina synpunkter. Tänk på att det är viktigt att du framför dina synpunkter skriftligen. Det gör det lättare för oss att föra vidare dina synpunkter till politikerna.

Detaljplaner ute på samråd

Ändring av detaljplan för Musketören 6
Samrådstid: 27 mars- 17 april 2020
Läs mer om ändringen här

Ändring av detaljplan för Hotellet 8
Samrådstid: 1 april - 30 april 2020
Läs mer om ändringen här

Detaljplaner ute på granskning

Detaljplan för Hällstorp 1:20 m.fl.
Granskningstid: 25 mars - 17 april 2020
Läs mer om detaljplanen här


Karta med pågende detaljplanarbete

I kartan kan du hitta detaljplaner under arbete, ytorna som är markerade med orange färg, och kommande detaljplanearbeten, ytorna som är markerade med röd färg. Genom att klicka på ytan du är intresserad av kommer du till sidan för det ärendet.