search
Sök
menu
Meny

Kommundelsutveckling

Spångbro på Lillåleden..

Boende och verksamma i kommundelen kan vara med och påverka och utveckla sin fysiska närmiljö.

Det är flera kommundelar och stadsdelar som berörs av verksamheten, se länkar i menyn.

Arbetet bedrivs parallellt med utvecklingen av Jönköpings och Huskvarnas stadskärnor och syftar till att skapa trivsamma, inbjudande och roliga utomhusmiljöer för aktiviteter och möten människor emellan. Lokal förankring och lokalt ansvarstagande samt underifrånperspektivet är grunden. Det är Stadsbyggnadsnämnden som har ansvaret för verksamheten.

Jönköping ska vara en kommun med en långsiktigt socialt och miljömässigt hållbar utveckling, en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra morgondagens. Jönköping ska vara en kommun med delaktiga medborgare som enskilt och genom föreningsliv och företag bidrar till att skapa en god livsmiljö.

Historik
Kommundels- och stadsdelsutveckling startade under namnet Centrumutveckling i kommunens ytterområden 1999, områden som fram till kommunsammanslagningen 1971 varit egna kommuner. Först ut var Bankeryd och Gränna.

Syfte
Syftet med verksamheten kommundels- och stadsdelsdelsutveckling är att:

  • Öka delaktighet och ansvarstagande för de som bor och verkar i kommundelar och stadsdelar
  • Stärka kommundelens/stadsdelens identitet och framtidstro
  • Skapa trivsammare fysiska miljöer
  • Samordna och utöka information, marknadsföring och attraktionskraft

Etablerad lokal utvecklingsgrupp är målet
Den lokala utvecklingsgruppen är sammansatt av representanter från föreningsliv och offentlig verksamhet som ideellt engagerar sig och arbetar för den socialt och miljömässigt hållbara utvecklingen.