search
Sök
menu
Meny

Bankeryd, kommundelsutveckling

Bankeryd är en gammal industriort belägen ca nio km nordväst om Jönköping.

Invånarantalet uppgår till 9 296 personer i december 2017 med Trånghalla och landsbygden inräknat. Villasamhället Bankeryd erbjuder boende i villor, radhus och flerbostadshus. Skola, förskola vårdcentral och dagligvaruhandel finns.

Bankeryd har flera tillverkningsindustrier, bland annat företag som tillverkar och säljer penslar. Drygt tvåtusen arbetstillfällen finns. Främst inom tillverkning, handel och utbildning.

Järnvägsstationen ligger mitt i centrum och det finns bra bussförbindelser med centralorten Jönköping. Domsand på gränsen till Västergötland, strax utanför Bankeryd, erbjuder både småbåtshamn och bad i Vättern. I Bankeryd är det nära till naturen var man än bor.

Aktuellt

Under 2019 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Färdigställa etapp 1 av Promenadväg/Vandringsled längs med Lillån som numera går under namnet Lillåleden. Kartfolder i pdf-format finns längst ned på sidan.
 • Invigning av Lillåleden den 11 april.
 • Planera för öppet möte med allmänheten.
 • Förbättra stig till gångväg i Trånghalla mellan Parkvägen och Bergvägen.

Utvecklingsgruppen kommer även att stötta och följa: penselfestivalen, BSMK:s projekt att bygga en hinderbana, åtgärder i och vid Attarpsdammen, inventera busshållplatsers tillgänglighet, belysning av gångväg norr om Hembo, eventuell byggnation av paddelbana på Furuvik med mera.

Bankeryds utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Bankeryd består av representanter från:

 • Bankeryd Business Network
 • Bankeryds ridklubb
 • Bankeryds sportklubb
 • Bankeryds tennisklubb
 • Bankeryds skid- och motionsklubb
 • Domsands båtsällskap
 • Gymnastikföreningen Framåt
 • Hembygdsföreningen
 • Missionskyrkan
 • Naturskyddsföreningen
 • PRO
 • SPF
 • Svenska kyrkan
 • Trånghalla/Berghalla Villaförening

Exempel på genomförda projekt

 • Bro över Lillåns utlopp till Vättern 2018
 • Boulebanor på Furuvik 2018

 • Ridväg vid Målskog, Bankeryds ridklubb, 2018
 • Sommar-GC mellan Granbergs gård och Trånghalla, 2018
 • Upprustning av Kyrkvägen, asfaltering och bänkar, 2018
 • Trygghetsåtgärder i Attarpstunneln, 2017
 • Liv i centrum, trivsammare miljö, 2017
 • Allmän aktivitetsyta vid Furuvik med utegym, 2017
 • BMX-bana vid Attarpsgården, samt ny belysning 2014
 • Klosters fabriksområde, markområdet mellan församlingsgården och Lillån, kan nyttjas bättre.
 • Sjöåkravägen- Sjöåkravägen har förändrats så att de oskyddade trafikanterna ska kunna känna sig tryggare i trafiken. Vägen har försetts med två timglashållplatser och tre passager.
 • Cykelväg - Cykelvägen mellan Bankeryd och Trånghalla, 2010.
 • Gångbro - Bidrag till byggnation av bro för att underlätta för gående på stigen mellan Sjöåkra och Berghalla.
 • Gångväg - Utredning gjordes om möjlighet att skapa gångväg från Attarpsdammen ner till Vättern längs med Lillån.