search
Sök
menu
Meny
Sök

Barnarp, kommundelsutveckling

Kommundelen Barnarp är ett villasamhälle som ligger knappt en mil söder om Jönköping. Barnarp har bra kollektivtrafik och närheten till E4:an gör att det snabbt går att ta sig till och från samhället.

Barnarp består av Lockebo, Odensjö, Lunden, Kronheden, Lovsjö och Torsvik. Invånarantalet i hela kommundelen, inklusive landsbygden, uppgår till 3 890 personer (2018). Det finns ingen direkt allmän service på orten mer än förskola och skola. Vårdcentral, tandläkare, äldreboende, större butiker med mera finns närmast på Råslätt. Sedan 2020 finns det en obemannad livsmedelsbutik i Barnarp.

Inom det geografiska området som utgör kommundelen Barnarp finns många företag och arbetstillfällen, då hela Torsviksområdet ingår. Även den nya anläggningen för sopförbränning och fjärrvärme ligger inom kommundelens gräns.

På 1950-talet gick Barnarp och Tenhult ihop och bildade en egen kommun. Sedan kommunreformen 1971 ingår Barnarp i Jönköpings kommun.

Aktuella projekt

Under 2021 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Informationsblad till hushållen om föreningslivet
 • Sköta vissa mindre grönområden
 • Se över belysningen vid BMX-banan
 • Justera träd och staket vid BIF
 • Sätta ut fler parkbänkar
 • Planera för omklädningshytter vid Lovsjöbadet

Utvecklingsgruppen genomför Barnarpsdagen och ger ekonomiskt stöd till Valborgsmässofirandet, hembygdsföreningens sommarfest och julmarknaden.

Barnarps utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Barnarp består av representanter från:

 • Barnarps IF
 • Barnarps scoutkår
 • Vägföreningen
 • Svenska kyrkan
 • Barnarps facebooksida
 • Hembygdsföreningen
 • PRO
 • Furubackskyrkan
 • Bostadsrättsföreningen Kronheden
 • Moliden
 • Småföretagarna

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • Nya soffor till Missionskullen och renovering av vindskyddet 2020
 • Byggnation av BMX-bana vid idrottsplatsen 2019
 • Byggnation av handikappanpassad brygga i södra delen av Barnarpasjön 2019
 • Öppet möte för allmänheten om bostadsbyggnation 2019
 • Stötta Furubackskyrkan genom att skapa en aktivitetsyta 2019
 • Infoskylt om Kronhedens historia 2019
 • Discgolfbana (frisbeegolfbana) har anlagts vid idrottsplatsen. Score-card att skriva ut finns nedan under rubriken dokument
 • Lunden - Uppfräschning av grönområde väster om Lunden 2018
 • Välkomst-pelarna byggdes 2017
 • Hembygdsföreningen har fått stöd till införskaffning av nya utemöbler.
 • Motionsspår har anlagts vid Barnarps IP. Det är 2,5 km långt och är till för alla som vill ta sig en runda. Start på Barnarps IP vid grillen.