search
Sök
menu
Meny

Barnarp, kommundelsutveckling

Kommundelen Barnarp ligger ca 9 km söder om Jönköping.
Det är Kronheden, Odensjö och Lunden som utgör samhället Barnarp. Invånarantalet i hela kommundelen, inklusive landsbygden, uppgår till 3 577 personer, 2018 12 31.

Tätorten består till 90 procent av villor. Här finns några hyreshus och nya byggnader med bostadsrätter på Kronheden. Många barn bor i området och ny förskola har nyligen byggts. Livaktiga föreningar finns på orten.

Barnarp har bra kollektivtrafik och närheten till E4 gör att det snabbt går att ta sig till och från Barnarp.

Arbetstillfällen i Barnarp inklusive industriområdet Torsvik uppgår till drygt 4 750. På Torsvik finns också en bensinmack med servicebutik, restaurang och Friskis och Svettis.

I Barnarp är serviceutbudet begränsat men det finns ett café med eget bageri, pizzeria och frisör. Trävaror och bilverkstäder finns det också.

Aktuellt

Under 2019 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Byggnation av BMX-bana vid idrottsplatsen
 • Byggnation av handikappanpassad brygga i södra delen av Barnarpasjön
 • Planera och genomföra öppet möte för allmänheten
 • Skylta upp ett motionsspår på 10 km
 • Stötta Furubackskyrkan genom att skapa en aktivitetsyta
 • Sätta upp infoskylt om Kronhedens historia
 • Renovera räcken vid BIF:s parkering

Utvecklingsgruppen genomför Barnarpsdagen och ekonomiskt stöd ges till Valborgsmässofirandet, hembygdsföreningens sommarfest och julmarknaden.

Öppet möte i Barnarp 2 april

Välkommen på information och dialog om kommunens planarbete för bostäder i Barnarp samt om trafiksituationen. Tjänstepersoner från stadsbyggnadskontoret medverkar.

Information från Barnarps utvecklingsgrupp.

Tid: 2 April, kl. 18:30

Plats: Församlingsgården


Barnarps utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Barnarp består av representanter från:

 • Barnarps IF
 • Barnarps scoutkår
 • Vägföreningen
 • Svenska kyrkan
 • Barnarp.com
 • Hembygdsföreningen
 • PRO
 • Furubackskyrkan

Utvecklingsgruppen genomför Barnarpsdagen och stöd ges till Valborgsmässofirande och hembygdsföreningens sommarfest.

Exempel på genomförda projekt

Discgolfbana (frisbeegolfbana) anlagts. Score-card att skriva ut finns nedan under rubriken dokument

Hembygdsföreningen har fått stöd till införskaffning av nya utemöbler.

Bollplanen vid Gästgivarevägen har restaurerats för att boende i området ska ha en gräsplan för olika aktiviteter.

Motionsspår har anlagts vid Barnarps IP. Det är 2,5 km långt och är till för alla som vill ta sig en runda. Tex. joggandes eller gående med barnvagn. Start på Barnarps IP vid grillen.

Allén längs med idrottsplatsen och Konstapelgatan har kompletterats med björkar och har röjts från sly.

Utegym har installerats på Barnarps IP och det är till för alla.

Trafiken i Barnarp – Utvecklingsgruppen har haft stort inflytande när det gäller byggnation av den nya förbifarten

Ubbarpsvägen - Vad gör man med en gata som inte ska användas för trafik, ej heller parkering? I Barnarp gjorde vi en hage på asfalten. Ubbes hage.

Missionskullen - Representanter från lokala utvecklingsgruppen och Furubackskyrkan har med gemensamma krafter iordningsställt området på Missionskullen. Gångvägar, grillplats och vindskydd finns på plats.

Promenader runt Barnarpasjön - På västra sidan av sjön går man på gång- och cykelbanan och vid några platser kan man vika av ned mot sjön för att ta del av information på uppsatta skyltar. Markägaren på Odensjö gård tillåter promenader genom hagarna men var noga med att stänga grindar efter dig.

Idrottsplatsen - Entrén till idrottsplatsen och förskolan Valhall har fått ett rejält ansiktslyft. Gaturummet och parkering har förtydligats. Attraktionerna på idrottsplatsen har utökats med grillrotunda och fjäderlek till småbarn.

Skolgården - I samarbete med personal och elever på Barnarpsskolan har en översyn gjorts av skolgården. Ny lekmodul, justerad grusplan och flytt av basketkorgar.

Lunden - en populär mötesplats för människor i alla åldrar. Boulebana, gräsplan, pergola, lekställning och asfaltsplan med rink.

Lovsjövägen - Lovsjövägen har gjorts mindre attraktiv för tung trafik och smalare för att hålla ner hastigheterna. Cykel- och gångbanor har byggts ut och passager vid busshållplatser har tillkommit.

Lunden - Uppfräschning av grönområde väster om Lunden 2018