Barnarp, kommundelsutveckling

Kommundelen Barnarp är ett villasamhälle som ligger knappt en mil söder om Jönköping. Barnarp har bra kollektivtrafik och närheten till E4:an gör att det snabbt går att ta sig till och från samhället.

Barnarp består av Lockebo, Odensjö, Lunden, Kronheden, Lovsjö och Torsvik. Invånarantalet i hela kommundelen, inklusive landsbygden, uppgår till 4048 personer ( december 2020). Det finns ingen direkt allmän service på orten mer än förskola och skola. Vårdcentral, tandläkare, äldreboende, större butiker med mera finns närmast på Råslätt. Sedan 2020 finns det en obemannad livsmedelsbutik i Barnarp.

Inom det geografiska området som utgör kommundelen Barnarp finns många företag och arbetstillfällen, då hela Torsviksområdet ingår. Även den nya anläggningen för sopförbränning och fjärrvärme ligger inom kommundelens gräns.

På 1950-talet gick Barnarp och Tenhult ihop och bildade en egen kommun. Sedan kommunreformen 1971 ingår Barnarp i Jönköpings kommun.

Bättre i Barnarp – resultat av medborgardialog

Under hösten 2022 samlade vi in förslag på fysiska förbättringar i närmiljön i våra 13 kommun­delar, däribland Barnarp. På webben och via kommunens sociala medier fanns möjlighet att lämna förslag som sedan sammanställdes av kommunen och den lokala utvecklingsgruppen i Barnarp. Totalt kom det in nio förslag som utvecklingsgruppen ansåg vara genomförbara, som sedan gick att rösta på på webben.

Totalt röstade 71 personer på de olika förslagen och det vinnande förslaget blev "bevaka cykelväg till Råslätt". I januari 2023 beslutade stadsbyggnadsnämnden att förslaget kan genomföras, och planen är att genomförandet blir under året.

Ett annat förslag som kom in och som kommer att arbetas med under året är att informationsskyltar runt sjön ska uppdateras och att Ubbes hage restaureras.

Aktuella projekt

Under 2023 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Ekonomiskt stöd till genomförande av Valborgsmässofirande, Barnarpsdagen och Julmarknaden samt skötsel av små grönområden.
 • Restaurering av infotavlorna runt sjön.

Barnarps utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Barnarp består av representanter från:

 • Barnarps IF
 • Barnarps scoutkår
 • Vägföreningen
 • Svenska kyrkan
 • Barnarps facebooksida
 • Hembygdsföreningen
 • PRO
 • Furubackskyrkan
 • Bostadsrättsföreningen Kronheden
 • Moliden
 • Småföretagarna

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • Installerade hjärtstartare vid Livfs och Idrottsplatsen
 • Öppet möte för allmänheten om byggnation av bostäder samt restaurering av Barnarpasjön
 • Julgransbelysning vid Björkvägen
 • Ekonomiskt stöd till större evenemang på orten
 • Genomförde Barnarpsdagen
 • Inköp av en snowgrabber för att kunna göra skidspår (2021)
 • Underhåll av BMX-banan (2021)
 • Grus till planen vid scoutstugan (2021)
 • Infoblad till hushållen (2021)
 •  Hjärtstartare sattes upp utomhus vid idrottsplatsen (2021)
 • Material för renovering av staketet vid BIF:s parkering köptes in (2021)
 •  Bidrag gavs till iordningställande av grillplats på Missionskullen (2021)
 • Infotavlan vid (församlingshemmets parkering) uppdaterades med ny karta (2021)
 • Ekonomiskt stöd gavs till genomförandet av julmarknaden (2021)
 • Viss grönyteskötsel genomfördes (2021)
 • Nya soffor till Missionskullen och renovering av vindskyddet 2020
 • Byggnation av BMX-bana vid idrottsplatsen 2019
 • Byggnation av handikappanpassad brygga i södra delen av Barnarpasjön 2019
 • Öppet möte för allmänheten om bostadsbyggnation 2019
 • Stötta Furubackskyrkan genom att skapa en aktivitetsyta 2019
 • Infoskylt om Kronhedens historia 2019
 • Discgolfbana (frisbeegolfbana) har anlagts vid idrottsplatsen. Score-card att skriva ut finns nedan under rubriken dokument
 • Lunden - Uppfräschning av grönområde väster om Lunden 2018
 • Välkomst-pelarna byggdes 2017
 • Hembygdsföreningen har fått stöd till införskaffning av nya utemöbler.
 • Motionsspår har anlagts vid Barnarps IP. Det är 2,5 km långt och är till för alla som vill ta sig en runda. Start på Barnarps IP vid grillen.

Senast granskad/publicerad: