search
Sök
menu
Meny

Barnarp, kommundelsutveckling

Kommundelen Barnarp ligger ca 9 km söder om Jönköping.
Det är Kronheden, Odensjö och Lunden som utgör samhället Barnarp. Invånarantalet i hela kommundelen, inklusive landsbygden, uppgår till 3 596 personer, 2014 12 31.

Tätorten består till 90 procent av villor. Här finns även hyreshus och fler lägenheter kommer att byggas. Många barn bor i området och ny förskola har nyligen byggts. Livaktiva föreningar finns på
orten.

Barnarp har bra kollektivtrafik och närheten till E4 gör att det snabbt går att ta sig till och från Barnarp.

Industriområdet Torsvik tillhör geografiskt Barnarp. På Torsvik finns ett 70-tal företag som sysselsätter drygt 2 700 personer, där finns också en bensinmack med servicebutik.

I Barnarp är serviceutbudet begränsat men det finns ett café med eget bageri, pizzeria och frisör. Trävaror och bilverkstäder finns det också.

Barnarp har bra kollektivtrafik och närheten till E4 gör att det snabbt går att ta sig till Barnarp.

Industriområdet Torsvik tillhör geografiskt Barnarp. På Torsvik finns ett 70-tal företag som sysselsätter drygt 2 700 personer, där finns också en bensinmack med servicebutik.

I Barnarp är serviceutbudet begränsat men det finns ett café med eget bageri, pizzeria och frisör. Trävaror och bilverkstäder finns det också.

Aktuellt

Utvecklingsgruppen i Barnarp arbetar för att så småningom kunna ha en brygga i Barnarpasjön samt en promenadväg runt sjön. Högt på önskelistan står också en fristående cykelväg
mellan Råslätt och Barnarp, men det är ett långsiktigt arbete.

Barnarps utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Barnarp består av representanter från:

 • Barnarps IF
 • Kommundelsrådet
 • Barnarps scoutkår
 • Vägföreningen
 • Svenska kyrkan
 • Barnarp.com
 • Lokala styrelsen Barnarpsskolan
 • Företagarna
 • Hembygdsföreningen
 • PRO
 • Furubackskyrkan

Exempel på genomförda projekt

Vid idrottsplatsen har en discgolfbana (frisbeegolfbana) anlagts. Score-card att skriva ut finns under rubriken dokument

Hembygdsföreningen har fått stöd till införskaffning av nya utemöbler.

Bollplanen vid Gästgivarevägen har restaurerats för att boende i området ska ha en gräsplan för olika aktiviteter.

Motionsspår har anlagts vid Barnarps IP. Det är 2,5 km långtoch är till för alla som vill ta sig en runda. Tex. joggandes eller gående med barnvagn. Start på Barnarps IP vid grillen.

Allén längs med idrottsplatsen och Konstapelgatan har kompletterats med björkar och har röjts från sly.

Utegym har installerats på Barnarps IP och det är till för alla.

Trafiken i Barnarp - Trafikverket har gjort en förstudie vad gäller lösningar av trafikproblemen i södra delen av Barnarp. Lokala utvecklingsgruppen och Kommundelsrådet har enträget uppvaktat de förtroendevalda i Jönköpings kommun och nu är det snart dags för byggstart.

Ubbarpsvägen - Vad gör man med en gata som inte ska användas för trafik, ej heller parkering? I Barnarp gjorde vi en hage på asfalten. Ubbes hage, en mötesplats där man kan klappa hästarna,
prata med grannen, hoppa hage eller äta en pizza...

Missionskullen - Representanter från lokala utvecklingsgruppen och Furubackskyrkan har med gemensamma krafter iordningsställt området på Missionskullen. Gångvägar, grillplats och
vindskydd finns på plats.

Promenader runt Barnarpasjön - På västra sidan av sjön går man på gång- och cykelbanan och vid några platser kan man vika av ned mot sjön för att ta del av information på uppsatta skyltar. Markägaren på Odensjö gård tillåter promenader genom hagarna men var noga med att stänga grindar efter dig. Oftast är det nötkreatur i hagarna.

Idrottsplatsen - Entrén till idrottsplatsen och förskolan Valhall har fått ett rejält ansiktslyft. Gaturummet har förtydligats, parkeringsytan är mer strukturerad och ytan för leveranser
av både barn och mat till förskolan har byggts om. Attraktionerna på idrottsplatsen har utökats med grillrotunda och fjäderlek till småbarn.

Skolgården - I samarbete med personal och elever på Barnarpsskolan har en översyn gjorts av skolgården. Ny lekmodul, justerad grusplan och flytt av basketkorgar.

Lunden - Nu är Lunden en populär mötesplats för människor i alla åldrar. Boulebana, gräsplan, pergola, lekställning och asfaltsplan med rink.

Lovsjövägen - Lovsjövägen har gjorts mindre attraktiv för tung trafik och smalare för att hålla ner hastigheterna. Cykel- och gångbanor har byggts ut och passager vid busshållplatser har tillkommit.