search
Sök
menu
Meny

Gränna, kommundelsutveckling

Kommundelen Gränna ligger knappt 39 km nordost om Jönköping.

Gränna tätort har 2 662 invånare och med landsbygden inräknad bor här 4 133 personer, 2017 12 31. I verksamheten ingår även Uppgränna, Örserum och Röttle. Boendet är fördelat lika på småhus och flerbostadshus. Samhället har en äldre befolkning än kommunens genomsnitt. Sedan 1971 ingår Gränna i Jönköpings kommun och trots att Gränna fick stadsprivilegier 1652 under namnet "Brahe-Grenna" av greve Per Brahe d.y. så är Gränna i formell mening inte längre en stad utan en kommundel med förskolor, skolor, äldreboende, vårdcentral och handel.

Orten är berömd för sina fruktodlingar (växt-zon1), polkagristillverkning som Amalia Eriksson startade och ingenjör Salomon August Andrée som blev känd för sitt misslyckade försök att nå Nordpolen med en vätgasballong. Historien om detta kan man ta del av på Grenna museum, Polarcenter.

Färjetrafiken till Visingsö utgår från Gränna hamn. Det finns även en gästhamn.

Aktuellt

Under 2019 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Fortsatt utveckling av spontanytan mellan Ribbavallen och Hamnvägen; konstgräsyta och skateramp i samverkan med GAIS, Kultur & Fritid samt Grännas ungdomar
 • Ekonomiskt stöd till byggnation av dansbana på Grännaberget
 • Utredning om ägarförhållande av hamnen i Röttle
 • Planera och genomföra öppet möte för allmänheten
 • Ny anslagstavla till Uppgränna
 • Nya informationsskyltar i Röttle
 • Komplettera skyltning på Grännaberget
 • Komplettera med ytterligare ett bänkbod vid Bergadammen
 • Ekonomiskt stöd kommer att ges till genomförande av Konst för alla i Uppgränna och Örserumsdagen.

Utöver dessa konkreta satsningar pågår diskussioner om belysning, turism, mötesplatser, trafik, skyltning med mera.

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen i Gränna består av representanter från:

 • Gränna Näringslivsförening
 • Gränna AIS
 • Grennaskolan
 • Hamnbolaget
 • Grenna Museum
 • AB Grännahus
 • Grenna Hembygdsförening
 • Uppgränna Byalag
 • Röttle byalag
 • Örserums byalag
 • Brf Vättervyn 1
 • Gränna Musikfrämjande
 • Grännabygdens orienteringsklubb

Exempel på genomförda projekt

 • Troll på Grännaberget
 • Rivning av gamla dansbanan på Grännaberget
 • Planering av aktiviteter vid ny spontanyta mellan Ribbavallen och Hamnvägen
 • Utegym och lekställning i Örserum
 • Byggnation av marknadsbord som kan nyttjas vid evenemang av föreningslivet
 • Ekonomiskt stöd till Byagården i Gränna för handikappanpassning
 • Påtryckningar på kommunen om att bygga gång- och cykelbana mellan Gränna och Uppgränna
 • Inventering av hjärtstartare i Gränna
 • Framtagning av karta till Biosfärled Uppgränna
 • Portaler som markerar de gamla tullarna, 2017
 • Belysning i Södra parken, 2017
 • Hösten 2015 sattes nya bänkar och skräpkorgar upp längs med Hamnvägen
 • Mellan Tallar och Tullar – en karta samt skyltning av promenadstråk i Gränna och på Grännaberget.
 • Skateparken utökades med en spineramp 2014 som revs 2018 då den var helt utsliten
 • Utegym är placerat vid Boulebanan längs med Hamnvägen.
 • Aktivitetsytan vid Grennaskolan har nytt stängsel och belysning.
 • Torgytan - Torgytan har delats upp i två separata parkeringar till förmån för den som vill flanera från Brahegatan upp till Bysten föreställande Per Brahe.
 • Offentlig toalett har byggts i den norra kioskbyggnaden på torget och var klar inför turistsäsongen 2012.
 • Gröna rummet har försetts med ett uterum som ger lä, skugga, sittplats och skydd mot regn.
 • Skejtpark byggdes vid Hamnvägen september 2011.
 • BMX-banan stod klar i maj 2012 vid Hamnvägen
 • Lagunen förändrades för att få bättre genomströmning av vatten. Öarna har tagits bort och en pump till installerats.
 • En beachvolleybollplan anlades på stranden vid Lagunen.