search
Sök
menu
Meny

Hovslätt, kommundelsutveckling

Lyckans park med påskliljor.

Hovslätt ligger ca åtta km från centrala Jönköping.

I kommundelen finns 3158 invånare, 2017-12-31. Hovslätt är populärt bland barnfamiljer och boendet är jämnt fördelat mellan småhus och flerfamiljshus. Hovslätt har förskola, skola, tillverkning, handel och byggverksamhet.

Samhället av i dag växte fram runt år 1900 när järnvägen mellan Jönköping och Vaggeryd byggdes.
Namnet Hovslätt härstammar från den kvarn som fortfarande finns kvar i hembygdsparken. Men hela Tabergsdalen, som Hovslätt är en del av, har en lång historia av boenden och verksamheter längs med Tabergsån. Det kan man ta del av om man går vandringsleden Tabergs-å-leden eller besöker Norrahammars industrimuseum.

Aktuellt

Nytt bostadsområde byggs vid Hovslätts ängar och samhället har fått tillskott av ett par delikatess entreprenörer. På fritiden kan du på nybyggda trappor lätt ta dig upp och få en magnifik utsikt från Varkullen.

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen i Hovslätt består av representanter från:

  • Hembygdsföreningen
  • Kommundelsrådet
  • Equmenia kyrkan
  • Tekniska kontoret
  • Näringslivet

Exempel på genomförda projekt

  • 2018 – Trappor till Varkullen har byggts, asfaltering av gångväg vid Karusellparken har gjorts och rosor har planterats.
  • 2017 – Rondellutsmyckning och belysning vid ute -gym.
  • 2016 – Uppfräschning av elljusspår.
  • 2015 - planterades det buskar och blomlökar vid Lyckans park, trappor på Hassafallsleden har renoverats & gamla anslagstavlor har renoverats.