search
Sök
menu
Meny

Lekeryd, kommundelsutveckling

Lekeryd ligger ca två mil öster om Jönköping. I kommundelen Lekeryd ingår även Järsnäs och Svarttorp och tillsammans har de drygt 3000 invånare (2018).

Lekeryd är ett väl fungerande samhälle med skola, äldreboende och dagligvaruhandel, men har också ett livaktigt föreningsliv inom idrott, kyrka och hembygdsrörelse. Här bor mycket barnfamiljer och 85 procent är bosatta i småhus.

Lekeryds kyrka är byggd på 1100-talet och det vittnar om att bygden varit befolkad länge. Men själva samhället kom till först på 1960-talet.

I Lekeryd ligger Sveriges första folkbibliotek som startades 1799. I dagens folk- och skolbibliotek, som ligger i Lekerydsskolan, har man ett bokskåp med böcker från 1800-talet.

Aktuella projekt


 • Under 2020 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:
 • Markarbeten vid Odlaren
 • Grillplats vid badet i Ramsjön
 • Sand, stege och gungdjur till badet i Järsnäs
 • Uppdatera kartan i centrum

Utöver detta så deltar utvecklingsgruppen i diskussioner om aktivitetshall i Lekeryd och utveckling av Lekerydsdagen till Bygdedag.

Lekeryds utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Lekeryd består av representanter från:

 • Vägföreningen
 • LSSK
 • Pingstkyrkan
 • Svenska kyrkan
 • Missionskyrkan
 • Hembygdsföreningen
 • Näringslivet
 • Järsnäs hembygdsförening
 • Järsnäs MGK
 • Svarttorps byalag
 • Svenstorps allianskyrka
 • Missionsförsamlingen i Svarttorp
 • Svarttorps hembygdsförening
 • Tovrida Uddes anläggningssamfällighet
 • S-föreningen i Lekeryd
 • Tovrida byalag
 • Samfälligheten Odlaren

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • Anslagstavla i Järsnäs 2019
 • Invigning av GC Lekeryd – Huskvarna 2019
 • Ny hjärtstartare i Järsnäs 2019
 • Komplettera lekytan vid bygdegården i Svarttorp med ett gungdjur
 • Grindar till Hembygdsgården i Lekeryd
 • Material till ny brygga vid badet Ramsjöholm samt sand
 • Plantering av blomlökar
 • Välkomstskylt vid utegymmet i Lekeryd
 • Traktordag i Svarttorp fick ekonomiskt stöd 2019
 • Sand och utemöbler Tovrida Udde
 • Påverka Trafikverket att förbättra belysningen vid passagen över Anebyvägen mot idrottsplatsen, 2018

Fler genomförda projekt i Lekerydöppnas i nytt fönster (pdf, 131.6 kB)