search
Sök
menu
Meny

Lekeryd, kommundelsutveckling

Lekeryd ligger ca 19 km öster om Jönköping. Kommundelen har 2976 invånare (2017-12-31). Här finns mycket barnfamiljer och 85 procent är bosatta i småhus.

De flesta som bor i Lekeryd pendlar till sina arbeten. Förskola, skola, äldreboende och dagligvaruhandel finns. Livaktigt föreningsliv inom idrott och hembygdsrörelsen.

I Lekeryd ligger Sveriges första folkbibliotek som startades 1799. I dagens folk- och skolbibliotek, som ligger i Lekerydsskolan, har man ett bokskåp med böcker från 1800-talet. Här finns också en kyrka som härstammar från 1100-talet.

I Lekeryds utvecklingsgrupp ingår även Svarttorp och Järsnäs. I Lekeryd bor det 774 personer, i Svarttorp 606, i Järsnäs 630 och 966 på landsbygden.

Aktuellt

Under 2019 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Anslagstavla i Järsnäs
 • Utrustning till badet vid Tovrida Udde
 • Komplettera lekytan vid bygdegården i Svarttorp med gungdjur
 • Planering av Lekerydsdagen 2019
 • Grindar till Hembygdsgården i Lekeryd
 • Material till ny brygga vid badet Ramsjöholm
 • Planera och genomföra föreningsmöte i februari
 • Plantera blomlök
 • Välkomstskylt vid utegymmet i Lekeryd
 • Nya välkomstportaler i Lekeryd
 • Traktordag i Svarttorp

Utöver detta så deltar utvecklingsgruppen i diskussioner om aktivitetshall i Lekeryd, gång- och cykelväg mellan Svarttorp och Lekeryd, konstgräsplan på skolgården med mera.

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen i Lekeryd består av representanter från:

 • Vägföreningen
 • LSSK
 • Pingstkyrkan
 • Svenska kyrkan
 • Missionskyrkan
 • Hembygdsföreningen
 • Näringslivet
 • Järsnäs hembygdsförening
 • Järsnäs MGK
 • Svarttorps byalag
 • Missionsförsamlingen i Svarttorp
 • Svarttorps hembygdsförening
 • Tovrida Uddes anläggningssamfällighet
 • Tovrida byalag

Genomförda projekt

 • Gärdesgård vid hembygdsgården i Järsnäs, 2018
 • Sand och utemöbler Tovrida Udde
 • Gärdesgård vid Lekeryds hembygdsgård, 2017
 • Byalaget i Svarttorp har byggt en ny brygga i Ramsjön
 • 2016 byggdes rinken vid Västergårdsvägen om. Helt ny sarg, asfalt, belysning, basketkorgar och mål.
 • Stigar till Uddebobadet grusades 2016
 • Lekplatsen i Svarttorp fick nya lekredskap 2016
 • Uddebobadet utrustades med mer lekredskap och rutschkanan vändes från solen för att stå klart till badsäsongen 2016
 • Ett kastanjeträd planterades i Teledalen
 • Trappa ned till dalen mittför Hembygdsgården
 • Kantsten m.m. justerades vid träden i centrum 2015
 • Den lokala utvecklingsgruppen arrangerar Lekerydsdagen varje höst
 • Järsnäs har fått sand till badet och en ny hänvisningsskylt till hembygdsgården.
 • Mellan idrottsplatsen och hembygdsgården har belysning satts upp
 • Samåkarparkering färdigställdes vid Pingstkyrkan våren 2010.
 • Motorikbana byggd i dalen vid skolgården
 • Förstudie om möjligheten att anlägga en aktivitetshall i Lekerydsskolans närhet
 • Påverka Trafikverket att förbättra belysningen vid passagen över Anebyvägen mot idrottsplatsen, 2018
 • Plantering av vårlökar, hösten 2018
 • Iordningställande av parkeringsytan vid Uddebobadet 2018