search
Sök
menu
Meny

Månsarp, kommundelsutveckling

Månsarp ligger ca 19 km söder om Jönköping

Antalet boende i Månsarps tätort var (2017-12-31), 1 255 personer och på landsbygden 368 personer. I kommundelen bor det många barnfamiljer och få pensionärer. Bebyggelsen består till 90 procent av småhus.

I Månsarp finns det förskola och skola, idrottsplats och kyrka. Närmaste större tätort med butiker etc. är Taberg. Samhället ligger vackert med en natur som bjuder in till äventyr.

Aktuellt

Månsarp byggs ut med nya kvarter av fastigheter och fler planeras. Den nya vandringsleden, Tabergs-å-leden, är en populär sträckning för dagspromenad till Taberg och en ny fin lekpark har byggts.

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen i Månsarp består av representanter från:

  • Månsarps IF
  • Svenska kyrkan

Exempel på genomförda projekt

  • 2018 – Grillhuset vid IP har renoverats, Tabergs-å-leden har fått ny skyltning och fornminnet ”Öde kyrkogården” har fått ett kontinuerligt skötselavtal.
  • 2017 – Utvecklingsgruppen renoverade offentliga utemöbler
  • 2016 – Diverse markarbeten utfördes
  • 2015 - Jämnades marken till, gräs såddes och blomlökar planterades på ödetomt. Anslagstavla renoverades.