search
Sök
menu
Meny

Norrahammar, kommundelsutveckling

Norrahammar ligger ca 10 km sydväst om Jönköping.

Norrahammar ligger längs med Tabergsåns dalgång. Det bor 3896 (2017-12-31) personer i Norrahammar. Drygt 60 procent av dessa bor i småhus.

Samhället växte upp kring Norrahammars bruk som bland annat tillverkade värmepannor och järnspisar. En gradvis nedläggning av bruket startade i början av 1980-talet och i början av 1990-talet var verksamheten helt nedlagd. Anor av brukssamhället lever vidare bland annat genom Norrahammars industri- och bygdemuseum.

Norrahammar är ett långsträckt och kuperat område som har välfungerande kollektivtrafik med buss och tåg samt cykelvägar. Här finns förskola, skola, äldreboende och dagligvaruhandel. Arbetstillfällen finns inom bl.a. tillverkning, utvinning, skola, vård och handel.

Aktuellt
Norrahammar ska få ett nytt centrumhus och ett nytt torg. I huset planeras bibliotek, BVC, ungdomsgård och trygghetsboende husera. Det nya torget planeras få en förlängning över Hammarvägen till den nybyggda skateparken och parkeringen som ska byggas under 2020. Jönköpings kommun förvärvade Bruksområdet under 2019 och många Norrahammarsbor är nu förväntansfulla av vad som nu ska hända!

Utvecklingsgruppen
Utvecklingsgruppen i Norrahammar består av representanter från:

  • Hyresgästföreningen
  • Näringslivet
  • Pensionärsföreningar

Exempel på genomförda projekt:

  • 2019 – Omdaning av parkering/ förpackningsinsamling vid Slätten
  • 2018 – Skatepark vid stationen och MTB –bana vid Åsa-badet har byggts.
  • 2017 – Affischpelare byggdes och Gräleboberget samt viadukten fick ny belysning.
  • 2016 – Uppstädning av Massadammen.