search
Sök
menu
Meny

Norrahammar, kommundelsutveckling

Norrahammar ligger ca 10 km sydväst om Jönköping.

Norrahammar ligger längs med Tabergsåns dalgång. Det bor 3896 (2017-12-31) personer i Norrahammar. Drygt 60 procent av dessa bor i småhus.

Samhället växte upp kring Norrahammars bruk som bland annat tillverkade värmepannor och järnspisar. En gradvis nedläggning av bruket startade i början av 1980-talet och i början av 1990-talet var verksamheten helt nedlagd. Anor av brukssamhället lever vidare bland annat genom Norrahammars industri- och bygdemuseum.

Norrahammar är ett långsträckt och kuperat område som har välfungerande kollektivtrafik med buss och tåg samt cykelvägar. Här finns förskola, skola, äldreboende, dagligvaruhandel. Arbetstillfällen finns inom bl.a. tillverkning, utvinning, skola, vård och handel.

Aktuellt

Norrahammar ska få ett nytt centrumhus och ett nytt torg. I huset planeras bibliotek, BVC och ungdomsgård husera. Det nya torget planeras få en förlängning över Hammarvägen till den nybyggda skateparken.

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen i Norrahammar består av representanter från:

  • Hyresgästföreningen
  • NK Bo
  • Näringslivet
  • PRO

Exempel på genomförda projekt:

  • 2018 – Skatepark vid stationen och MTB –bana vid Åsa-badet har byggts.
  • 2017 – Affischpelare byggdes och Gräleboberget samt viadukten fick ny belysning.
  • 2016 – Uppstädning av Massadammen.
  • 2015- Stängsel vid bollplan har byggts och träramp renoverats.