search
Sök
menu
Meny

Ölmstad, kommundelsutveckling

Ölmstad ligger knappt 3 mil nordost om Jönköping. Här bor mycket barnfamiljer och lite pensionärer jämfört med kommunens genomsnitt och totalt har orten 1541 invånare (2018).

Bebyggelsen i Ölmstad består till stor del av småhus. Men här finns också skola, dagligvaruhandel, jordbruk, skogsbruk, träindustri och mycket mer. Bygden har även ett rikt föreningsliv och flera kyrkor.

Den 1 januari 1952 försvann de sockenbaserade kommunerna på landsbygden som kommunala enheter och ersattes av 816 ”storkommuner”. Då slogs Ölmstad Kommun och Skärstad Kommun samman och bildade ”Skärstad storkommun”. Den senaste kommunreformen genomfördes 1971 och Ölmstad blev då en del i Jönköpings kommun.

Aktuella projekt

Under 2020 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Ölmstadagen
 • Infoblad till hushållen
 • Öppet möte för allmänheten med aktuell information
 • Ängssådd vid Fornminnesvägen
 • Julbelysning
 • Justera asfaltsytan på Ölmstad Arena
 • Diskutera hur man ska kunna få fram önskemål om gång- och cykelvägar till Trafikverket
 • Följa upp landsbygdsprogrammet

Därutöver diskuteras ÖIS önskemål om utbyggnad av klubbhuset, byggnation av fler bostäder och ny skola.

Ölmstad utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Ölmstad består av representanter från:

 • Hembygdsföreningen
 • Föräldraföreningen
 • Ölmstad Pingst
 • Allianskyrkan
 • Ölmstadskolan
 • SPF
 • ÖIS
 • Krysset
 • Lrf
 • Svenska kyrkan
 • Facebooksidan
 • Rumänienhjälpen
 • Gränna motorklubb
 • Ölmstad ridklubb

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • Infoblad till alla hushåll av Ölmstadbladet inkl. kalendarie 2019
 • Färdigställande av grillplats vid elljusspåret samt bänkar längs med elljusspåret
 • Planering och genomförande av Ölmstaddagen
 • Komplettering av skejthinder vid Ölmstad Arena
 • Bord till skolskogen i Björkparken, 2018
 • Fler sittmöjligheter och bord till Grillplatsen vid Kyrkröset, 2017
 • Hjärtstartare vid Krysset, 2017
 • Ekonomiskt stöd till utegym vid idrottsplatsen, 2017
 • Liten ramp för skejt, inlines etc i rinken på lekplatsen uppfördes 2018
 • Grillplats vid elljusspåret 2018

Fler genomförda projekt i Ölmstadöppnas i nytt fönster (pdf, 29.8 kB)