search
Sök
menu
Meny

Ölmstad, kommundelsutveckling

Ölmstad med sina 1 534 invånare (2017-12-31) ligger 29 km nordost om centralorten Jönköping vid gamla riksväg 1. Bebyggelsen består till 95 procent av småhus. Här bor mycket barnfamiljer och lite pensionärer jämfört med kommunens genomsnitt.

Ölmstadborna är nöjda med sin bygd. Några av fördelarna man ser är det är lugnt och vackert. Det är på landet men ändå nära till Jönköping och Gränna. Man upplever också att det är tryggt och att det är en bra skola. Ölmstads styrkor är bland annat att befolkningen känner starkt för sin bygd och engagerar sig i bygden. Föreningsengagemanget är stort. Att orten har en butik för dagligvaror uppskattas mycket.

Aktuellt

Under 2019 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Framtagning och distribution till alla hushåll av Ölmstadbladet inkl. kalendarie
 • Färdigställande av grillplats vid elljusspåret
 • Uppvakta vägverket om önskemål om gång- och cykelbanors utbyggnad
 • Öppet hus hos de lokala företagen
 • Planering och genomförande av Ölmstaddagen
 • Komplettera skejthindren vid Ölmstad Arena

Därutöver diskuteras ÖIS önskemål om utbyggnad av klubbhuset, byggnation av fler bostäder med mera.

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen i Ölmstad består av representanter från:

 • Hembygdsföreningen
 • Föräldraföreningen
 • Pingstförsamlingen
 • Allianskyrkan
 • Ölmstadskolan
 • SPF
 • ÖIS
 • Krysset
 • Lrf

Genomförda projekt

 • Bord till skolskogen i Björkparken, 2018
 • Fler sittmöjligheter och bord till Grillplatsen vid Kyrkröset, 2017
 • Hjärtstartare vid Krysset, 2017
 • Ekonomiskt stöd till utegym vid idrottsplatsen, 2017
 • Grillplats vid rinken, 2016
 • Fler basketkorgar i rinken på lekplatsen, 2016
 • Infoblad till hushållen om föreningsliv och evenemangskalender
 • Facebookgrupp
 • Ekonomiskt stöd till ÖIS för anläggande av nytt elljusspår, 2015
 • Grillplats och gärdesgård vid Kyrkröset
 • Pingisbord till skolgården
 • Notfiskeprojekt som resulterade i en skrift
 • Cykelutflyktsleden Vätterbrantsleden
 • Ljuspelare med texten Ölmstad kom på plats vid rondellen 2010. Tanken är att den ska utgöra ett landmärke, en välkomnande portal för orten, 2009.
 • Ölmstad Arena byggdes så att den var klar inför vintern 2009. Den gamla grusplanen asfalterades och försågs med rink, basketkorgar och belysning.
 • Lekplatsen byggdes om under sommaren 2010. Den har försetts med nytt lekmaterial på en större yta och har bättre tillgänglighet för funktionshindrade än tidigare.
 • Informationstavla med anslagsdel finns vid Krysset. Det är en karta/orienteringstavla över tätorten Ölmstad samt en anslagstavla för lokala evenemang.
 • Krysset är Ölmstads centrum - Krysset har försetts med altan, bättre parkering och belysning samt p-rutor
 • Liten ramp för skejt, inlines etc i rinken på lekplatsen uppfördes 2018
 • Ölmstaddagen i ny tappning med där alla föreningar erbjöds att medverka 2018
 • Grillplats vid elljusspåret 2018