search
Sök
menu
Meny

Tenhult, kommundelsutveckling

Tenhult är en tärort och ligger 13 km sydost om Jönköping, mot Nässjö.

Tätorten har 3 127 invånare och tillsammans med den omkringliggande landsbygden har området 4 659 bofasta, 2017 12 31. Villasamhället är populärt bland barnfamiljer och 70 procent av invånarna bor i småhus.

När järnvägen drogs genom Tenhult 1864 växte det nya samhället fram med stationen som centralpunkt. Från att ha varit ett litet bondesamhälle blev det nu ett handels- och industricentrum. Affärer och småindustrier etablerades. Mest känd är tillverkningen av husvagnar. Det finns bra buss och tågförbindelse med Jönköping.

Vad många inte vet är att kriget mellan Sverige och Danmark 1612 även drabbade Tenhult. Gustav II Adolfs skogsförvaltare Mickel Jönsson och 500 bönder stred mot danskarna och avgick med segern. År 1842 restes en sten till Mickels minne. 1897 återinvigdes stenen vid järnvägsstationen som då var Tenhults centrum. Mickelsstenen och området runtom sköts av den lokala utvecklingsgruppen.

Aktuellt

Under 2019 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Iordningställa vandringsled söder om samhället
 • Ta bort vass vid Tenhultsbadet i samverkan med Kultur & Fritid
 • Röjning av slänten ovanför Mickelsstenen, samfinansiering med Trafikverket
 • Planering och genomförande av föreningsmöte i februari
 • Ha tillsyn av skolskogen

Därutöver ges ekonomiskt stöd till:

 • Valborgsmässofirande, nationaldagsfirande,
 • Sommarlustspel och julmarknaden vid Ingaryd

Aktuella diskussionsfrågor är samordning av evenemang på orten, nya välkomstskyltar.

Tenhults facebooksida, konstgräs på Kabevallen, tillgänglighet till Uvaberget med mera

Utvecklingsgruppen

 • Utvecklingsgruppen i Tenhult består av representanter från:
 • TSOK
 • Vägföreningen
 • Företagarföreningen
 • Fiskeföreningen
 • Hembygdsföreningen

Genomförda projekt

 • Underhåll och tillsyn av platserna Mickelsstenen, skolskogen och Tenhultsbadet
 • Uppsättning och nedtagning av julbelysningen
 • Ekonomiskt stöd till Hembygdsföreningen för det arbete de gör för samhället
 • Röjning av hela slänten ovanför Mickelsstenen 2017
 • Stöd till arrangemang av julmarknaden
 • Bänkbord och omklädningshytt vid Tenhultsbadet 2017
 • Grus till badplatsens parkering 2016
 • Komplettering av julbelysningen 2016
 • Ekonomiskt stöd till Rogberga Hembygdsförening för sommarevenemang 2016, 2017 och 2018
 • Skejtrampen vid idrottsplatsen byggdes 2015. Samtdiigt asfalterades vägen in på området och ny belysning sattes upp.
 • Mickelsplan sattes nya bänkar upp 2014.
 • Tenhultsbadet är populärt och varje år förbättras området. Det kan vara ny sand, bänkar (2014), borttagning av vass med mera.
 • Utegymmet finansierades 2013 och sköts av TSOK.
 • Vårblommor - Både hösten 2010 och 2011 har Utvecklingsgruppen planterat vårlök runt om i samhället.
 • Kyrkorna har samordnat Tenhultsdagen varje år och fått ett ekonomiskt stöd för detta.
 • Videvägen - Lekplatsen vid Videvägen har renoverats av tekniska kontoret. Genom Kommundelsutvecklingens försorg har även en yta med rink byggts.
 • Skolskogen - Lokala utvecklingsgruppen har iordningställt grillplats och vindskydd vid skolskogen.
 • Belysning - Belysningen på stigen mellan Högalundsvägen och Idrottsvägen har byggts.
 • Rödjans plan - Parken Rödjans plan har genom utvecklingsgruppen och närboende förbättrats. Gräsytan har jämnats till så här är nu fritt fram för spontana aktiviteter. Nya bord och bänkar finns också att tillgå.
 • Vindskydd och gångstig - Lokala utvecklingsgruppen har renoverat ett vindskydd och förbättrat en stig som används av skola och fritids.
 • Mickelstenen - Området som Mickelstenen ligger på har utvecklats med mer gräsyta, blommor och träd. Inskriptionen i stenen har förbättrats.

Genomfört investeringsprojekt projekt under 2003-2005

 • Under denna tid skapades ett attraktivare centrum med torg, planteringar, trafiksäkrare genomfart, belysning, parkeringar med mera. Även Mickelstenen som minner om forna dagar renoverades.