search
Sök
menu
Meny

Visingsö, kommundelsutveckling

Översikt på Visingsö med hur och grönt med vattnet i bakgrunden.

Visingsö är Vätterns största ö, men också en kommundel i Jönköpings kommun. Enligt legenden skapades Visingsö när Jätten Vist slängde ut en grästuva i Vättern för sin gumma att kliva på. Tuvan sjuder än idag av liv, som för tusen år sedan!

Visingsö är Vätterns största ö med en längd av 14 km och en största bredd på 3 km. Den ligger 3 mil norr om Jönköping och 6 km väster om Gränna. På Visingsö finns skola, äldreboende, dagligvaruhandel, butiker och restauranger. För att ta sig till ön tar man färja från Gränna hamn, en resa på cirka tjugo minuter.

Visingsö har 732 invånare (2018), men under sommarhalvåret ökar folkmängden till det tredubbla då det dels finns väldigt mycket sommarstugor på ön, men framförallt på grund av turismen. Visingsö är tillsammans med Gränna, Jönköpings kommuns främsta turistattraktion med över 100 000 besökare per år.

En stor del av befolkningen på Visingsö är 65 år eller äldre men här finns också relativt många barnfamiljer. Bebyggelsen består till 90 procent av småhus.

Ön har åtskilliga ruiner och fornlämningar och har betytt mycket för Sveriges historia. De fina ekskogar som finns på ön lät planteras på 1830-talet för att säkra tillgången på timmer åt flottan. Men tekniken att bygga båtar ändrades och gjorde att flera hundra hektar av ekar mest är ett vackert inslag i naturen.

De många gravfälten vittnar om att ön varit bebodd sedan lång tid tillbaka. Under 1100- och 1200-talet var Visingsö kungamaktens ö. På den södra udden uppfördes då Sveriges första kungaborg, Näs. Magnus Ladulås är en av de många kungar som residerat här.

Aktuella projekt

Under 2020 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Besökskarta och skyltar
 • Grus till vägarna vid några av bryggorna
 • Komplettera med två utedass
 • Ett nytt bänkbord till Näs
 • Bygga omklädningshytter
 • Skylta var hjärtstartare finns
 • Renovera motorikbanan vid Kumlabybadet
 • Medverka i en nybildad hamngrupp

Visingsö utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen på Visingsö är ett nätverk av föreningar med representanter från:

 • Näringslivsföreningen
 • Visingsörådet
 • VAIS
 • Byalagen
 • SPF
 • Visingsöbostäder
 • Hembygdsföreningen
 • Wisingsborgs grevskapsförening
 • Bygdegårdsföreningen
 • Båtklubben
 • Golfklubben

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • Årligen se till att parkbänkar kommer ut inför sommarsäsongen
 • Stötta Näringslivsföreningen för framtagande av besökskarta för 2019
 • Ny skyltstomme för besökskarta vid Brahekyrkan och Coop 2019
 • Grus till vägar som ansluter till bryggor 2019
 • Informationsblad till hushållen om föreningslivet 2019
 • Grillring till grillplatsen vid Wisingsborg
 • Nya målburar inköpta till skolgården 2018
 • Ekonomiskt stöd till VAIS för nybyggnad av klubbstuga, 2017
 • Kumlabyskolans hinderbana försågs med några nya hinder 2017
 • Asfaltering, utökad parkering, cykelparkering mm vid Kumlabybadet och idrottsplatsen i samverkan med VAIS och Kultur- och Fritidsförvaltningen 2018

Fler genomförda projekt på Visingsööppnas i nytt fönster (pdf, 31.1 kB)

Investeringsprojekt under 2006-2008

Området kring Brahevallen, Kumlabybadet, Kumlabyskolan, Bouleplanen, Folkhögskolan, Biblioteket och Wisingsö hotell och konferens kompletterades och fick namnet Kumlaby Fritidsområde. Inom området gjordes följande åtgärder:

 • Boulebanan flyttades
 • En motorikbana byggdes
 • Parkeringsytan justerades med linjer
 • Cykelparkering anordnades
 • Yta för skate m.m. asfalterades
 • Skatehinder byggdes
 • A-gunga monterades upp
 • Beachplan anlades
 • Grillrotunda byggdes
 • Skylt med info om området
 • Förbättrad stig och information vid el-ljusspåret
 • VAIS tog på sig ansvar för att ordna mer aktiviteter vid badet
 • Entréerna till Tunnerstad och Kumlaby fick välkomst- och evenemangstavlor
 • Ett lusthus placerades i Kumlaby och ett vid Nääs
 • Den brunvita skyltningen om Grevskapet i hamnen tillkom under
  projekttiden
 • I hembygdsparken i Kumlaby placerades tre rastbänkar