search
Sök
menu
Meny

Landsbygdsutveckling

Jönköping är en variationsrik kommun med fantastiska landsbygder – från Norra Mo i väster, till den stadsnära landsbygden och vidare till Mosaikbygden och Vistabygden i öster.

Stad och landsbygd hänger ihop och närheten stärker livskvaliteten för boende, och intresset från besökare.

Landsbygden till din tjänst

Landsbygdsutveckling handlar om hela samhällets utveckling. De resurser som finns på landsbygden är avgörande för en hållbar utveckling och att stärka kommunens attraktionskraft. På landsbygden produceras många av de varor och tjänster som vi alla är beroende av för att möta t.ex. klimatförändring, en försämrad hälsa samt ett ökat mat- och energibehov.

Bo och verka på landsbygden

Det är attraktivt att bo och verka på landsbygden i Jönköpings kommun. Intresset av tomter är högt i många kommundelar. Genom kommundelsutveckling görs satsningar inom kommundelarna för att utveckla landsbygden och dess kommundelscentra.

Jönköpings kommun tillhör de två Leader-områdena Västra Småland Leader Vättern.Dessutom ingår delar av kommunen i ett liknande arbete genom Sommenbygd-Vätterstrand. Genom dessa görs satsningar på landsbygdsutveckling där aktörer kan söka  projektmedel. I östra delen av kommunen ligger Biosfärområde Östra Vätterbranterna som är ett modellområde för hållbar utveckling.

Stöd för föreningar på landsbygderna

Är din förening aktiv i någon av kommunens landsbygder och vill göra en särskild satsning? Kanske behöver ni fixa föreningslokalerna, skapa ett nytt evenemang eller göra en särskild investering? Nu finns genom kommunens medel för landsbygdsutveckling möjlighet att få hjälp med detta.

Ansökan sker via blankett som finns på jonkoping.se (sökord Bidrag) eller via Föreningsportalen (gäller bidragsberättigade idrotts- och fritidsföreningar). Ansökningar tas emot löpande och beslut sker via beslutsmöten månadsvis.

Följ länken "Stöd för föreningar på landsbygderna" för att läsa mer.

 

Kontakt

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00