search
Sök
menu
Meny
Sök

Lantmäteri och fastighetsbildning

Vi har en egen lantmäterimyndighet som har ansvar för fastighetsbildningen inom Jönköpings kommun.

All mark är indelad i fastigheter som avgränsas med fastighetsgränser och har en egen beteckning. En fastighet består vanligen av ett eller flera avgränsade områden på marken - men det kan också vara ett utrymme i en annan fastighet (en så kallad 3D-fastighet). En fastighet kan dessutom ha tillhörande byggnader, t.ex. skog eller vatten.

Förändringar av fastighetsindelningen sker genom lantmäteriförrättning - det kan vi hjälpa till med. Vi kan även bidra med fastighetsutredning, fastighetsförteckning och värdeintyg.