Lantmäteri och fastig­hets­bildning

Här hittar du information om kommunens lantmäteri­myndighet som ansvarar för fastighets­bildningen inom Jönköpings kommun.

All mark är indelad i fastigheter som avgränsas med fastighetsgränser och har en egen beteckning. En fastighet består vanligen av ett eller flera avgränsade områden på marken - men det kan också vara ett utrymme i en annan fastighet (en så kallad 3D-fastighet). En fastighet kan dessutom ha tillhörande byggnader, t.ex. skog eller vatten.

Förändringar av fastighetsindelningen sker genom lantmäteriförrättning - det kan vi hjälpa till med.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kontaktcenter
Tfn: 036-10 50 00

Lantmäterimyndigheten Jönköpings kommun
Besöksadress: Juneporten, Västra Storgatan 16, 551 89 Jönköping