Adresser

Här hittar du information om adresser. Det är kommunen som tar beslut om ny adress och levererar den till Lantmäteriet för vidare distribution ut i samhället.

Lantmäteriavdelningen har ansvar för att sätta adresser inom tätorter och på landsbygden samt för adressregistret. Tidig adressättning är viktig för många verksamheter.

Lägenhetsregister

Sedan 2006 har det i Sverige funnits ett lägenhetsregister. Tack vare lägenhetsregistret kan Skatteverket genomföra folkbokföring på lägenhet, inte bara på fastighet som tidigare. Fastighetsägare lämnar uppgifter till lantmäteriavdelningen som sedan svarar för registreringen av lägenhetsnumren.

Statistiskt underlag

Statistiska centralbyrån får möjlighet att, genom samkörning med andra register, framställa ny och aktuell hushålls- och bostadsstatistik. Sådan statistik kan bland annat användas till samhällsplanering och forskning.

Senast granskad/publicerad: