search
Sök
menu
Meny
Sök

Ansökan om lantmäteriförrättning

Hör gärna av dig till oss innan du ansöker om lantmäteriförrättning. Processen inleds genom att behörig fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare gör en skriftlig ansökan.

Ansök digitalt

Du kan ansöka om lantmäteriförrättning i Jönköpings kommun digitalt, via Lantmäteriets
e-tjänst för lantmäteriförrättningar.

Lantmäteriet: Ansökan om lantmäteriförättning Länk till annan webbplats.

Ansök på pappersblankett

Du kan ladda ner, skriva ut och fylla i en pappersblankett för din ansökan. Du kan inte skicka in din ansökan via e-post då din underskrift måste vara original. Skicka den signerade ansökan, och övriga handlingar som ska bifogas, till:

Lantmäterimyndigheten
Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping

Du kan även hämta blanketten hos Lantmäterimyndigheten, Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping.

Kontakt

Kontaktcenter 036-10 50 00