Ansökan om lantmäteriförrättning

Här hittar du information om hur du ansöker om lantmäteriförrättning. Hör gärna av dig till oss innan du gör din ansökan.

Observera att debitering påbörjas direkt när ansökan inkommer till myndigheten.

Läs mer om våra avgifter här

Vi hanterar ansökningar i turordning

Just nu får vi in många ansökningar om förrättningar, varav flertalet är komplexa och tar tid att genomföra. Det kan därför dröja innan du får en utsedd förrättningslantmätare och handläggningen kan påbörjas.

Huvudregeln är att vi hanterar förrättningarna i turordning utifrån när ansökan kommit in till oss. Så snart en ansvarig förrättningslantmätare utsetts för ditt ärende hör vi av oss till dig.

Prioriterade förrättningar

Förrättningar som förväntas möjliggöra nybyggnation av bostäder eller nya verksamheter och viss infrastruktur såsom bredband, ges förtur och påbörjas normalt inom tre månader.

Kötid

På grund av olika prioriteringar kan det vara svårt att bedöma kötiden framåt i tiden. Kötiden innebär tiden från när ansökan kom in, tills ansvarig förrättningslantmätare utses och den aktiva handläggningen påbörjas. Nedan följer en ungefärlig kötid för redan påbörjade förrättningar.

Kötid senaste fem månaderna för förrättningar som inte tillhör någon av de kategorier som prioriteras:

 • Påbörjade förrättningar i september 2022:
  ca 19 månader (inkom under februari 2021)
 • Påbörjade förrättningar i oktober 2022:
  ca 19 månader (inkom under mars/april 2021)
 • Påbörjade förrättningar i november 2022:
  ca 19 månader (inkom under april/maj 2021)
 • Påbörjade förrättningar i december 2022:
  ca 18 månader (inkom under juni 2021)
 • Påbörjade förrättningar i januari 2023:
  ca 16 månader (inkom under augusti/september 2021)

Senast uppdaterat: 2023-02-03

Ansök digitalt

Du kan ansöka om lantmäteriförrättning i Jönköpings kommun digitalt, via Lantmäteriets
e-tjänst för lantmäteriförrättningar.

Lantmäteriet: Ansökan om lantmäteriförrättning Länk till annan webbplats.

Ansök på pappersblankett

Du kan ladda ner, skriva ut och fylla i en pappersblankett för din ansökan. Du kan inte skicka in din ansökan via e-post då din underskrift måste vara original. Skicka den signerade ansökan, och övriga handlingar som ska bifogas, till:

Lantmäterimyndigheten
Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping

Du kan även hämta blanketten hos Lantmäterimyndigheten, Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kontaktcenter
Tfn: 036-10 50 00

Lantmäterimyndigheten Jönköpings kommun
Besöksadress: Juneporten, Västra Storgatan 16, 551 89 Jönköping