Miljö och hälsa

Här finns information om olika frågor som påverkar vår miljö inomhus och utomhus. Du som är djurägare kan även läsa om vad som gäller för våra vanligaste husdjur.

Jönköpings kommun jobbar aktivt med miljö- och hälsofrågor både i vår inomhusmiljö och utomhusmiljö. Kommunen ska utvecklas på ett ekologiskt hållbart sätt och skapa förutsättningar för en god miljö och god livskvalitet.

Senast granskad/publicerad: