Radon i bostaden

Här hittar du information om radon, en radioaktiv gas som finns i marken större eller mindre mängder. Mätning måste göras för att ta reda på förekomst av radon.

Höga halter av radon i bostadsluften utgör en hälsorisk och därför finns ett gränsvärde på max 200 bequerel. Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 bequerel per kubikmeter luft år 2020.

Alla hus kan innehålla radon. Det beror bland annat på

  • var huset finns
  • hur marken är beskaffad
  • hur tätt huset är mot marken
  • hur bra ventilation är
  • och om man eventuellt har radon i dricksvattnet.

Radon kan finnas i byggnaderna och orsaka betydande skada för människors hälsa. Mätningar är det enda sättet att utesluta förekomst av radon. Radonmätningar är förhållandevis billiga och enkla att utföra.

Radonmätning

Har ingen radonmätning gjorts kontaktar fastighetsägaren någon av de godkända (ackrediterade) företagen i Swedacs register, se under länkar. Miljö- och hälsoskyddskontoret kan inte ta emot beställningar på radonmätning. Radonhalten undersöks under eldningssäsongen som är från oktober till april.

Radonmätning, godkända (ackrediterade) mätföretag Swedac Länk till annan webbplats.

Fem steg - så här mäter du radon, Boverket Länk till annan webbplats.

Vad är radon och var kommer det ifrån?

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon sönderfaller i sin tur till radondöttrar – radioaktiva metallatomer. Det är radondöttrarna som fastnar i dina luftvägar om du andas in radonhaltig luft.

Det finns huvudsakligen två källor för radon i inomhusluften: markradon och radon i byggnadsmaterial, där byggnadsmaterialet även innehåller gammastrålning. Radon kan också komma från dricksvattnet i enskilda brunnar.

God bebyggd miljö, miljömål Länk till annan webbplats.

Att söka radonbidrag

Om du vill mäta radonhalten under vintern 2019/2020 är det dags att börja nu. Ju fortare du får besked, desto tidigare kan du söka radonbidrag och påbörja saneringen. För att kunna ansöka om bidrag ska radonhalten undersökas under eldningssäsongen som är från oktober till april. Du mäter under 2-3 månader, instruktioner följer med mätdosan. Om du har för höga halter av radon i ditt hus kan du få saneringsbidrag för 50 procent av kostnaden upp till max 25 000 kronor.

Så fort du vet hur du ska sanera och hur mycket det kommer att kosta, kan du söka bidrag genom en e-tjänst på Boverket.se och sedan handlägger länsstyrelsen ditt ärende.

Ansöka om bidrag, Boverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Radon är inget dolt fel

Du måste själv som köpare försäkra dig om att huset inte har radonproblem. Det enda sättet att se om man har radonproblem i huset är att göra en mätning.

Egenkontroll för fastighetsägare Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Miljö- och hälsoskyddskontoret
Hälsoskyddsenheten

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00