Tomgångskörning

Här kan du läsa om vad vilka regler som gäller vid tomgångskörning. Du kan själv bidra till att minska utsläppen genom att inte köra på tomgång.

Men när motorn är kall fungerar inte katalysatorn. Alla avgaser går orenade rakt ut i luften du själv andas.

Vid en längre tids tomgångskörning uppstår problem inte bara med luften utan även buller och att strålkastare kanske lyser in hos grannen. Avgaserna innehåller cancerogena ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem. Avgaserna tränger in genom ventilationen och dras in i bostäder, skolor etc. Halterna inne i bilen är 2-3 gånger så höga som utanför.

Du kan enkelt bidra till att minska utsläppen genom att inte köra på tomgång. Du får samtidigt mer pengar kvar i plånboken!

Regler för tomgångskörning

De lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Jönköpings kommun säger följande om tomgångskörning:

4 § En förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut. Detta gäller inte
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö
2. om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Oberoende av lagar och regler bör vi alla känna ett ansvar för att värna miljön. Och visste du att överträdelser kan polisanmälas?!

pdf: Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun Pdf, 62.8 kB.

Luftkvalitetsmätningar

Senast granskad/publicerad: