search
Sök
menu
Meny

Naturvård och skötsel av grönområden

Här beskrivs det övergripande arbetet med natur i Jönköpings kommun.

Naturen i Jönköpings kommun finns beskriven i naturvårdsprogrammet och där finns också åtgärder - vad som ska göras framöver. Naturvårdsprogrammet antogs av kommunfullmäktige i augusti 2009.  

Främst är det nämnderna för stadsbyggnad, tekniska och miljö som ansvarar för naturvårdsarbetet, men även fritid och utbildning är berörda.

Kommunens naturvårdsarbete omfattar:

  • kartläggning av områden med höga naturvärden
  • övervakning av naturvärden under samhällsplanering
  • att arbeta med naturvårdsprogrammet
  • handläggning av ärenden som berör viktiga naturvårdsobjekt och deras skötsel
  • upprättande av skötselplaner
  • att sprida information om naturmiljön i kommunen till allmänheten
  • förvaltning av tätortsnära natur, vandringsleder och åtta naturreservat.