search
Sök
menu
Meny

Planarbete, stadsplanering och utveckling

Stadsplanering innebär att ordna och forma helheten av byggnader, gator och torg i tätbebyggelse.

Stadsplanering handlade från början om att fastställa gränslinjer mellan byggnadskvarter och angränsande gator och vägar. Detta för att långsiktig ordna bebyggelse och undvika konflikter mellan markägare och andra parter.