search
Sök
menu
Meny

Planarbete, stadsplanering och utveckling

Stadsplanering innebär att ordna och forma helheten av byggnader, gator och torg i tät bebyggelse. Jönköpings kommun växer och det finns ett stort behov av detaljplaner. Nu pågår även arbetet med en utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare.

Stadsplanering handlade från början om att fastställa gränslinjer mellan byggnadskvarter och angränsande gator och vägar. Detta för att långsiktig ordna bebyggelse och undvika konflikter mellan markägare och andra parter.

 

Video om översiktlig planering

 

 

Video - Varför planerar vi trafiken och staden som vi gör?