Detaljplaner under arbete

Här hittar du information om detaljplaner som är under arbete.

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla berörda möjligheter att påverka. Läs mer om processen på vår sida Hur gör man en detaljplan. Under en detaljplans samråds- och granskningstid har du möjlighet att skicka in dina synpunkter. Tänk på att det är viktigt att du framför dina synpunkter skriftligen. Det gör det lättare för oss att föra vidare dina synpunkter till politikerna.

Detaljplaner och planprogram ute på samråd

Just nu är det inga detaljplaner ute på samråd.

Detaljplaner ute på granskning

  • Ändring och upphävande av detaljplaner för Attarp 2:689 m.fl., Bankeryd, Granskningstid 31 oktober - 16 december 2022. Läs mer om planförslaget här.
  • Detaljplan för del av Öggestorp 3:1 och Öggestorp 1:1 m.fl., Öggestorp, Granskningstid 28 november 2022 - 6 januari 2023. Läs mer om planförslaget här.

Karta med pågående detaljplanarbete

I kartan kan du hitta detaljplaner under arbete, ytorna som är markerade med orange färg, och kommande detaljplanearbeten, ytorna som är markerade med röd färg. Genom att klicka på ytan du är intresserad av kommer du till sidan för det ärendet.