search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete för del av Åsen 1:2 m.fl. (etapp 3), Övre Mariebo/Åsen, Jönköpings kommun.

Karta över centrala Jönköping där planområdet är inringat med en röd markering.

Detaljplanens syfte är att fortsätta planlägga för bl.a. bostäder inom fastighet Åsen 1:2 m.fl.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Åsen 1:2 m.fl. Efter samrådet har områdets delats in i flera etapper. Samrådshandlingarna beskriver ambitionen för området som helhet och under 2022 beräknas arbetet med etapp 3 att starta.

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 19.7 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 88.2 kB)

Samråd

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning av miljöpåverkan

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samrådshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Kontakta oss


Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00


Översiktskarta