search
Sök
menu
Meny

Kommundelsutveckling

Spångbro på Lillåleden..

För att få en trygg och trivsam utemiljö kan representanter från föreningar, organisationer och institutioner vara med och utveckla den kommundel där de bor eller är verksamma i. Tillsammans bildar de en lokal utvecklingsgrupp som förbättrar utemiljöer som grillplatser, parker och gångvägar i respektive kommundel.

Tillsammans i kommundelar och stadsdelar arbetar stadsbyggnadskontoret för att skapa inbjudande och roliga utomhusmiljöer för aktiviteter och spännande möten.

Syfte

Syftet med verksamheten kommundels- och stadsdelsdelsutveckling är att:

  • Öka delaktighet och ansvarstagande för de som bor och verkar i kommundelar och stadsdelar
  • Stärka kommundelens/stadsdelens identitet och framtidstro
  • Skapa trivsammare fysiska miljöer
  • Samordna och utöka information, marknadsföring och attraktionskraft

Lokal utvecklingsgrupp

Varje kommundel har sin lokala utvecklingsgrupp som består av representanter från föreningsliv och offentlig verksamhet. Utvecklingsgruppen engagerar sig ideellt och arbetar för den socialt och miljömässigt hållbara utvecklingen. Gångvägar, grillplatser och parker är exempel på miljöer som förbättrats genom utvecklingsgruppernas initiativ.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för verksamheten och arbetet bedrivs parallellt med utvecklingen av Jönköpings och Huskvarnas stadskärnor.