search
Sök
menu
Meny

Detaljplaner under arbete

I Jönköpings stadskärna ser vi idag resultatet av det arbete med stadsbyggnadsvisioner som vi har arbetat med sedan början av 2000-talet. Stadsbyggnadsvisionen är ett arbetssätt som i projektform utvecklar staden från tanke till handling.

Version 1.0 av stadsbyggnadsvisionen (utveckling av väster och öster samt underlag till ramprogram för norra Munksjön) antogs år 2000. Version 2.0 (staden och sjöarna med underlag till utveckling för bland annat södra Munksjön) antogs 2008.

karta över Jönköping och sjöarna

Arbetet med stadsbyggnadsvisioner innebär så mycket mer än att bara bygga nya kvarter. Det handlar om att utveckla Jönköping ur ett helhetsperspektiv. Arbetet med vision 2.0 har utförts inom fyra huvudsakliga utvecklingsområden; Stadens liv och innehåll, Förnyelse i stadskärnan, Förnyelse kring Munksjön och Stadens hållbara kommunikationer.

Tack vare sin storlek, sitt geografiska läge, högskolorna, det aktiva näringslivet och vackra omgivningar kan Jönköping bli en av landets starkaste stadsregioner. Stadsmiljön och livet i staden är viktiga för livskvalitet, utveckling och hållbarhet.

Kärnan i den växande staden ska:

  • ha en långsiktigt hållbar stadsutveckling — socialt, miljömässigt och ekonomiskt där barnperspektivet och god tillgänglighet särskilt ska beaktas.
  • utvecklas med en attraktiv stadsbebyggelse som innehåller både bostäder, service och arbetsplatser.
  • få maximal attraktivitet genom ett samspel mellan innehållet i dess södra del och stadskärnan samt med övriga stadsdelar i kommunen och omlandet.
  • ha ett liv och innehåll som präglas av kreativitet, öppenhet och tolerans.
  • ha en stadsstruktur utformad med en skala som ger attraktiva, trygga och upplevelserika platser och stråk samt ger plats för rekreation och grönska.
  • utformas med en urban stadsstruktur som ger förutsättningar för hållbara kommunikationer.

Jönköping stad ska ha en långsiktigt hållbar utveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Vi vill bygga en hållbar stad med en fysisk miljö som inspirerar till möten mellan människor, ger möjlighet att röra sig fritt, ger tillgång till grönska och bjuder på ett varierat utbud av varor och tjänster. En stad som genomsyras av kreativitet, öppenhet och tolerans.

Bauers brygga

I Jönköping finns det fantastiska möjligheter att skapa en varierad och vacker stadsmiljö tack vare sjöarna och vattendragen. Sjöarna är dessutom en viktig del i stadens ekosystem och bidrar till ett bra lokalklimat. Vättern, Munksjön och Rocksjön är därför A och O i arbetet med att göra Jönköping till en av Skandinaviens mest attraktiva städer.

Arbetet med södra Munksjön, som var en del av vision 2.0, förverkligas nu med det kommunala bolaget Smuab (Södra Munksjön Utvecklings AB) i spetsen.

Stadsbyggnadsvisionens dokument