search
Sök
menu
Meny

Vatten och avlopp

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel som efter användning blir avloppsvatten. Avloppsvattnet måste renas innan det får släppas ut i naturen igen.

Här kan du hitta det mesta om dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

Vi tar hand om avloppsvattnet från disken och duschen, och renar det. Om du bor på landet och behöver ett nytt enskilt avlopp, så handlägger vi din anmälan eller ansökan.

Kvalitet och kontroll är viktiga områden, liksom priset. Vårt laboratorium och vår mätarverkstad ser till så det blir rätt.

Frågor om vatten och avlopp?

Vid akuta händelser, t ex. vattenläcka, eller klagomål på dricksvattnet som smak/lukt/missfärgat/tryck ska du ringa kontaktcenter på tfn 036-10 50 00.

Vid övriga frågor ringer du vår kundtjänst för vatten och avlopp på 036-10 75 05. Det kan t ex. gälla fakturafrågor, vattenavläsning, förbrukning, servisanmälan, anslutningsavgifter och e-tjänster.

E-tjänster för ditt vatten och avlopp

Du som vatten- och avloppskund kan enkelt göra ärenden i våra e-tjänster. Där kan du bland annat registrera mätarställningen på din vattenmätare och se abonnemangs- och förbrukningshistorik.

Logga in i e-tjänster för ditt vatten och avlopp

VA-ordlista

Allmän VA-anläggning: Kommunens vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer.

Huvudman: Jönköpings kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen och ansvarar för den.

Fastighetsägarens VA-installation: ledningar för fastigheten som dragits från förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar, t.ex. tappvattenkran och tvättställ som anslutits till en sådan ledning.

Servisledning: ledning som förbinder min fastighet med det allmänna ledningsnätet.

Förbindelsepunkt: punkt där inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna anläggningen ska ske eller har skett.

Juridisk ansvarsfördelning: den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten.

Kostnadsfördelning: fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för
VA-installationen. Huvudmannen svarar på motsvarande vis för den allmänna anläggningen.

Kontakt

Vatten och avlopp
Akuta ärenden och klagomål på dricksvattnet
Tfn: 036-10 50 00

Övriga ärenden
VA-kundtjänst 
Tfn: 036-10 75 05

Telefontider
måndag- torsdag, 09.00–15.00
fredag 09.00–12.00

Lunchstängt mellan 12.00–13.00