Vatten och avlopp

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren som berör vatten och avlopp. Det finns tips och råd, guider för anslutningar, information om aktuella VA-projekt.

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel som efter användning blir avloppsvatten. Avloppsvattnet måste renas innan det får släppas ut i naturen igen. Vi tar hand om avloppsvattnet från disken och duschen, och renar det. Om du bor på landet och behöver ett nytt enskilt avlopp, så handlägger vi din anmälan eller ansökan.

Kvalitet och kontroll är viktiga områden, liksom priset. Vårt laboratorium och vår mätarverkstad ser till så det blir rätt.

 

Här nedan hittar du vanliga frågor och svar kring vatten och avlopp.

Mitt vatten är ditt vatten

Läs mer om VA-avdelningens verksamhet via länken nedan.

Broschyr: mitt vatten är ditt vatten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vem kontaktar jag vid akuta VA-händelser?

Vid akuta händelser, t ex. vattenläcka, stopp i avlopp eller klagomål på dricksvattnet som smak/lukt/missfärgat/tryck ska du ringa kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Du kan också titta på Jönköpings kommuns hemsida under "Aktuellt just nu" för att få den senaste informationen.

Vem kontaktar jag vid övriga VA-frågor?

Vid övriga frågor ringer du vår kundtjänst för vatten och avlopp, tfn 036-10 75 05. Det kan exempelvis gälla fakturafrågor, vattenavläsning, förbrukning, servisanmälan, anslutningsavgifter och e-tjänster.

Stopp eller läcka i min fastighet

Vad gör jag när det är stopp i avloppsrören i fastigheten?

  • Hyresgäster kontaktar sin hyresvärd
  • Fastighetsägare ringer en VVS-firma eller ett privat företag som slamsuger

Jag misstänker en vattenläcka i huset, vad gör jag?

  • Hyresgäster kontaktar sin hyresvärd
  • Fastighetsägare ringer en VVS-firma

E-tjänster

E-tjänster för ditt vatten och avlopp

Du som vatten- och avloppskund kan enkelt göra ärenden i våra e-tjänster. Där kan du bland annat registrera mätarställningen på din vattenmätare och se abonnemangs- och förbrukningshistorik.

Logga in i e-tjänster för ditt vatten och avlopp

Hur ofta ska jag göra en vattenavläsning och hur skickar jag in den?

Vi vill ha in avläsningar minst en gång per år. Vi skickar ut avläsningskort när det är dags som du skickar tillbaka med post till oss.

Du kan också registrera mätarställningen via vår e-tjänst. Ibland, om värdet är för högt/för lågt mot tidigare värde, vill vi att man skriver en kommentar.

Logga in i e-tjänster för ditt vatten och avlopp

Hur gör jag ett ägarbyte?

Du kan göra en flyttanmälan på vår hemsida. Klicka på länken nedan.

Flyttanmälan för vatten

Hur gör jag för att ändra mina uppgifter i e-tjänsten, t. ex. mejladress?

Skicka ett mejl till VA-kundtjänst, va-kund@jonkoping.se.

Fakturafrågor

Jag vill delbetala min faktura, hur gör jag?

Ring kundfordringsenheten, tfn 036-10 60 50.

Jag har fått en väldigt stor faktura, varför?

Troligtvis beror det på att ni har ökat er årsförbrukning. Föregående fakturor baseras på en preliminär årsförbrukning. Nu när ni har gjort en avläsning får ni betala för den faktiska förbrukningen.

Jag vill ha anstånd på min faktura, hur gör jag?

Ring kundfordringsenheten, tfn 036-10 60 50.

Anslutningar

Hur ansluter jag till kommunalt vatten inom verksamhetsområdet?

Alla fastigheter inom vårt verksamhetsområde har rätt att ansluta sig till kommunalt vatten, avlopp (spillvatten) och dagvatten. Enkelt uttryckt gäller det dig som bor i någon av tätorterna inom Jönköpings kommun. Du ansöker om anslutning genom att göra en Servisanmälan via länken nedan.

Vattenmätare och servis

Hur ansluter jag till kommunalt vatten utanför verksamhetsområdet?

VA-avdelningen avgör i varje enskilt fall om anslutning är möjlig. Att ansluta till det kommunala VA-nätet innebär att du som fastighetsägare tvingas till en ledningsdragning för att kunna ansluta till den kommunala huvudledningen. En vanlig lösning för anslutning utanför verksamhetsområdet är att flera grannar går ihop för att dela på kostnaden för lednings-dragningen. Är ni fler än två fastigheter ska ni bilda en gemensamhetsanläggning som reglerar rättigheter och skyldigheter er emellan. Tänk också på att du, eventuellt tillsammans med dina grannar, ansvarar för den här ledningsdragningen även i framtiden. VA-avdelningen upprättar ett särskilt avtal med varje fastighetsägare om anslutning.

Jag vill byta VA-ledningar, finns ritningar på ledningarna i min fastighet?

Vi har inget ansvar för ritningar inom din fastighet. Men möjligheten finns att vi har dem i våra arkiv. Ring till VA-kundtjänst, tfn 036-10 75 05, och uppge din adress.

Var finns VA-ledningarna på min tomt?

Ring VA-kundtjänst, tfn 036-10 75 05. De tar fram en karta där du kan se var ditt VA är anslutet.

Övrigt

Vem tömmer min trekammarbrunn?

Det gör June Avfall & Miljö AB, tfn 036-17 19 00.

Vad är dagvatten?

Det är regnvatten och vatten från snösmältning som rinner från tak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor. Läs mer via länken nedan.

Dagvatten

Vad får jag spola ner i toaletten?

Endast kiss, bajs och toalettpapper. Läs mer via länken nedan.

Avlopp

Jag har frågor om LTA-pumpar

Vi har information om detta på hemsidan. Läs mer via länken nedan.

LTA-pump

VA-ordlista

Allmän VA-anläggning: Kommunens vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer.

Huvudman: Jönköpings kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen och ansvarar för den.

Fastighetsägarens VA-installation: ledningar för fastigheten som dragits från förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar, exempelvis tappvattenkran och tvättställ som anslutits till en sådan ledning.

Fastighet: Markområde med tillhörande byggnader.

Servisledning: ledning som förbinder min fastighet med det allmänna ledningsnätet.

Förbindelsepunkt: punkt där inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna anläggningen ska ske eller har skett.

Juridisk ansvarsfördelning: den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten.

Kostnadsfördelning: fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för
VA-installationen. Huvudmannen svarar på motsvarande vis för den allmänna anläggningen.

Avloppsvatten: ett samlingsnamn för spillvatten och dagvatten.

Dagvatten: regnvatten och smältvatten som avrinner ytligt från tak, gator och andra hårdgjorda ytor.

Spillvatten: förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt), industri, arbetsplats, serviceanläggning mm.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Vatten och avlopp
Akuta ärenden och klagomål på dricksvattnet
Tfn: 036-10 50 00

Fakturafrågor
VA-kundtjänst 
Tfn: 036-10 75 05

Telefontider
måndag- torsdag, 09.00–15.00
fredag 09.00–12.00

Lunchstängt mellan 12.00–13.00