search
Sök
menu
Meny

Vatten och avlopp

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel som efter användning blir avloppsvatten. Avloppsvattnet måste renas innan det får släppas ut i naturen igen.

Här kan du hitta det mesta om dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

Vi tar hand om avloppsvattnet från disken och duschen, och renar det. Om du bor på landet och behöver ett nytt enskilt avlopp, så handlägger vi din anmälan eller ansökan.

Kvalitet och kontroll är viktiga områden, liksom priset. Vårt laboratorium och vår mätarverkstad ser till så det blir rätt.

Frågor om vatten och avlopp?

Från och med 1 oktober öppnar vi en ny VA-kundtjänst för dig som har frågor om kommunalt vatten och avlopp.

Vi svarar på frågor om taxa för vatten och avlopp, avläsning av vattenmätare och servisanmälan. Du kan även få hjälp med fakturafrågor, anslutningsavgifter och e-tjänster.

E-tjänster för ditt vatten och avlopp

Du som vatten- och avloppskund kan enkelt göra ärenden i våra e-tjänster. Där kan du bland annat registrera mätarställningen på din vattenmätare och se abonnemangs- och förbrukningshistorik.

Logga in i e-tjänster för ditt vatten och avlopp

VA-ordlista

Allmän VA-anläggning: Kommunens vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer.

Huvudman: Jönköpings kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen och ansvarar för den.

Fastighetsägarens VA-installation: ledningar för fastigheten som dragits från förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar, t.ex. tappvattenkran och tvättställ som anslutits till en sådan ledning.

Servisledning: ledning som förbinder min fastighet med det allmänna ledningsnätet.

Förbindelsepunkt: punkt där inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna anläggningen ska ske eller har skett.

Juridisk ansvarsfördelning: den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten.

Kostnadsfördelning: fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för
VA-installationen. Huvudmannen svarar på motsvarande vis för den allmänna anläggningen.

Kontakt

VA-kundtjänst ✉️

Tlf: 036-10 75 05 

Telefontider: måndag - torsdag
09:00 – 15.00 och fredag 09:00 – 12:00.

Lunchstängt mellan 12.00 – 13.00.