search
Sök
menu
Meny

Dricksvatten ur egen brunn

Vi i Sverige har en god tillgång och en bra kvalitet på råvatten och dricksvatten. Men dåliga tekniska lösningar och konstruktioner kan innebära en risk för ohälsa.

De flesta får sitt vatten genom kommunala anläggningar, men drygt en miljon människor i Sverige har egen brunn i sitt permanentboende. Lika många har det i sitt fritidshus.

Dricksvatten till små barn.

Små barn har högre ämnesomsättning och relativt sett ett större näringsbehov än vuxna. Det innebär att barn äter och dricker mer per kilo kroppsvikt än vuxna. Det betyder också att om dricksvattnet innehåller någon form av förorening får barnet i sig förhållandevis mer. Barn är dessutom mer känsliga för vissa ämnen som kan finnas i vattnet.

Provtagning

I Jönköpings kommun har ca 90 % av invånarna kommunalt vatten som provtas kontinuerligt.
För dig som har egen brunn sker ingen provtagning om du inte själv lämnar in ett prov. I vår folder Dricksvatten till små barn (se länk nedan) berättar vi om vilka föroreningar som kan förekomma i egen brunn och hur du ska gå till väga om du vill provta vattnet i din brunn.
Om du har egen brunn är det viktigt att du regelbundet provtar vattnet. Ska du borra ny brunn bör du anlita en certifierad brunnsborrare. Se filmen "Rent vatten är livsviktigt för din hälsa" och läs om hur du sköter din brunn.

Brunnstyp

Ofta har grävda brunnar sämre mikrobiologisk kvalitet än borrade brunnar. Avloppsvatten och näringsämnen från jordbruksmark kan skapa problem med övergödning i sjöar, med kan också påverka grävda brunnar.

Läs mer om olika brunnstyper i den pdf du hittar under dokument. Bilderna där visar några vanliga typer av brunnar och lämpliga åtgärder mot förorening.

Folder: Dricksvatten till små barn

Vi har tagit fram en folder om dricksvatten ur egen brunn för små barn. Ladda ner den här eller beställd en från oss.

Filmen "Rent vatten är livsviktigt för din hälsa"

SGU, Livsmedelsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten berättar hur viktigt det är för hälsan att man provtar vattnet i sin brunn. Och för den som ska borra ny brunn - hur viktigt det är att använda certifierad brunnsborrare.

Kontakt

Jessica Svensson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 52

Claes Magnusson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 61 68

Karin Berg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 50 57