search
Sök
menu
Meny

Dricksvatten ur egen brunn

Vi i Sverige har en god tillgång och en bra kvalitet på råvatten och dricksvatten. Men dåliga tekniska lösningar och konstruktioner kan innebära en risk för ohälsa.

De flesta får sitt vatten genom kommunala anläggningar, men drygt en miljon människor i Sverige har egen brunn i sitt permanentboende. Lika många har det i sitt fritidshus.

Dricksvatten till små barn

Små barn har högre ämnesomsättning och relativt sett ett större näringsbehov än vuxna. Det innebär att barn äter och dricker mer per kilo kroppsvikt än vuxna. Det betyder också att om dricksvattnet innehåller någon form av förorening får barnet i sig förhållandevis mer. Barn är dessutom mer känsliga för vissa ämnen som kan finnas i vattnet.

pdf: Dricksvatten till små barn, för dig med egen brunnöppnas i nytt fönster (pdf, 446 kB)

Provtagning

I Jönköpings kommun har ca 90 % av invånarna kommunalt vatten som provtas kontinuerligt.

För dig som har egen brunn sker ingen provtagning om du inte själv lämnar in ett prov.

Om du har egen brunn är det viktigt att du regelbundet provtar vattnet. Ska du borra ny brunn bör du anlita en certifierad brunnsborrare. Se filmen "Rent vatten är livsviktigt för din hälsa" och läs om hur du sköter din brunn.

Rent vatten är livsviktigt för din hälsa, SGUlänk till annan webbplats

SYNLAB - när du vill kontrollera vattenkvaliteten i din brunnlänk till annan webbplats

Testa dricksvattnet från egen brunn, Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

Eurofins laboratorium - när du vill kontrollera vattenkvaliteten i din brunnlänk till annan webbplats

Brunnstyp

Ofta har grävda brunnar sämre mikrobiologisk kvalitet än borrade brunnar. Avloppsvatten och näringsämnen från jordbruksmark kan skapa problem med övergödning i sjöar, med kan också påverka grävda brunnar.

Läs mer om olika brunnstyper i vår pdf. Bilderna där visar några vanliga typer av brunnar och lämpliga åtgärder mot förorening.

pdf: Faktablad över brunnstyperöppnas i nytt fönster (pdf, 48.7 kB)

Kontakt

Hälsoskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 64 74

Livsmedelsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 23 93