search
Sök
menu
Meny

Dricksvatten ur egen brunn

Vi i Sverige har en god tillgång och en bra kvalitet på råvatten och dricksvatten. Men dåliga tekniska lösningar och konstruktioner kan innebära en risk för ohälsa. Du kan testa vattnet i din brunn genom ett vattenprov.

De flesta får sitt vatten genom kommunala anläggningar, men drygt en miljon människor i Sverige har egen brunn i sitt permanentboende. Lika många har det i sitt fritidshus.

Sommaren 2020 när fler kan väntas semestra hemma, vara i stugan mer än vanligt eller kanske nyss köpt ett fritidshus bör enskilda brunnsägare ha koll på dels att vattnet räcker och dels att det är av tillräckligt god kvalitet.

Provtagning för analys av dricksvattnet

För de som har kommunalt vatten sker kontinuerlig analys av vattnet men för dig som har egen brunn sker ingen provtagning om du inte lämnar in ett prov själv. Livsmedelsverket rekommenderar provtagning av vattnet vart tredje år, oftare om små barn ska dricka det. Provtagning sker på så kalladet ackrediterat laboratorium.

Ska du borra ny brunn bör du anlita en certifierad brunnsborrare.

SYNLAB - när du vill kontrollera vattenkvaliteten i din brunnlänk till annan webbplats

Eurofins laboratorium, när du vill kontrollera vattenkvaliteten i din brunnlänk till annan webbplats

Egen brunn, Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

Använd vattnet smart - spara vatten, Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

Brunnar och dricksvatten, SGUlänk till annan webbplats

Dricksvatten till små barn

Små barn har högre ämnesomsättning och relativt sett ett större näringsbehov än vuxna. Det innebär att barn äter och dricker mer per kilo kroppsvikt än vuxna. Det betyder också att om dricksvattnet innehåller någon form av förorening får barnet i sig förhållandevis mer. Barn är dessutom mer känsliga för vissa ämnen som kan finnas i vattnet.

Brunnstyp

Ofta har grävda brunnar sämre mikrobiologisk kvalitet än borrade brunnar. Avloppsvatten och näringsämnen från jordbruksmark kan skapa problem med övergödning i sjöar, med kan också påverka grävda brunnar.

Anmäl dig till Brunnsarkivet!

SGUs mål
Målet är att rapporteringen från privata brunnsägare ska ge tillräckligt omfattande underlag för att möjliggöra analys av lokala förhållanden för brunnsvatten. Utdrag och datasammanställningar med den nya informationen kan då användas av kommunerna för intern VA-planering och förberedelse för framtida vattenbristsituationer. SGU kan använda uppgifterna för att prioritera och verifiera regional och lokal grundvatten-kartering.

Fördelarna med att registrera brunnen
Det är betydelsefullt för privata brunnsägare att brunnen är registrerad i SGUs Brunnsarkiv. Brunnsarkivet används av kommuner, entreprenörer och konsulter för att lokalisera brunnar inom ett område. Om ett område ska få ändrad markanvändning, nya brunnar, avsänkta grundvattennivåer, bekämpningsmedel- eller gödselspridning eller annan påverkan, är det lättare att skydda lokaliserade brunnar. Även vid akuta situationer med utsläpp eller spill av farliga ämnen eller släckningsvatten är det viktigt att brunnar är lokaliserade för att lättare kunna skyddas från föroreningar och annan påverkan.

Brunnsarkivet, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)länk till annan webbplats

Rädda din brunn vid föroreningar och olyckor

Sedan en tid använder räddningstjänsten SGUs data om dricksvattenbrunnar. Det innebär att din brunn får ett bättre skydd i samband med olyckor, förutsatt att den är registrerad i SGUs brunnsarkiv.

Rädda din brunn, SGUlänk till annan webbplats

Kontakt

Hälsoskyddsenheten, Miljö- och hälsoskyddskontoret
Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00

Livsmedelsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 23 93