search
Sök
menu
Meny

Ansökan om tillstånd för olika verksamheter inom vattenskyddsområde

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för tillsynen över vattenskyddsområdena enligt vattenskyddsföreskrifterna. Därför är det miljö- och hälsoskyddsnämnden som bland annat beslutar om tillstånd för anläggningar eller verksamheter.

Inom grundvattentäkterna är alla blanketter nedan aktuella. För vattenskyddsområde Vättern krävs färre tillstånd. Följ länkarna nedan för att se vad som krävs.

Ansökningsblanketterna kan fyllas i via dator eller för hand. Eftersom vi behöver din underskrift kan du inte skicka dem elektroniskt. Skriv ut blanketten, underteckna och skicka den till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Tänk på att ansöka i god tid (minst sex veckor) innan du planerar att påbörja hanteringen. För att undvika krav på kompletteringar är det viktigt att du fyller i ansökan så noggrant som möjligt, och bifoga eventuella bilagor.

Kontakt

Marie Wikander-Ederfors
Utredningsingenjör VA
Tfn 036-10 80 87

Anneli Jyrkin
VA ingenjör
Tfn 036-10 71 96

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 77

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44