search
Sök
menu
Meny

Ansökan om tillstånd för olika verksamheter inom vattenskyddsområde

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för tillsynen över vattenskyddsområdena enligt vattenskyddsföreskrifterna. Därför är det miljö- och hälsoskyddsnämnden som bland annat beslutar om tillstånd för anläggningar eller verksamheter.

Inom grundvattentäkterna är alla blanketter nedan aktuella. För vattenskyddsområde Vättern krävs färre tillstånd. Följ länkarna nedan för att se vad som krävs.

Ansökningsblanketterna kan fyllas i via dator eller för hand. Eftersom vi behöver din underskrift kan du inte skicka dem elektroniskt. Skriv ut blanketten, underteckna och skicka den till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Tänk på att ansöka i god tid (minst sex veckor) innan du planerar att påbörja hanteringen. För att undvika krav på kompletteringar är det viktigt att du fyller i ansökan så noggrant som möjligt, och bifoga eventuella bilagor.

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdeöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för avledning av vägdagvatten inom vattenskyddsområdeöppnas i nytt fönster (pdf, 799.4 kB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för etablering av verksamhet som enligt miljöbalken är anmälningspliktig inom vattenskyddsområdeöppnas i nytt fönster (pdf, 2.5 MB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för hantering av skadliga ämnen inom vattenskyddsområdeöppnas i nytt fönster (pdf, 801.8 kB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för hantering av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområdeöppnas i nytt fönster (pdf, 2.2 MB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för husbehovstäkt inom vattenskyddsområdeöppnas i nytt fönster (pdf, 1.8 MB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för sprängning, schaktning, grävning, pålning, spontning och underjordsarbeten inom vattenskyddsområdeöppnas i nytt fönster (pdf, 787.4 kB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för upplag av astalt och oljegrus inom vattenskyddsområdeöppnas i nytt fönster (pdf, 810.8 kB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd gällande nyetablering av brunn för uttag av vatten inom vattenskyddsområdeöppnas i nytt fönster (pdf, 795.4 kB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för hantering av olja för försörjning av bostads- eller jordbruksfastigheter samt för annan hantering av petroleumprodukter inom vattenskyddsområdeöppnas i nytt fönster (pdf, 828.3 kB)

Vattenskydd för Vättern

Vattenskydd för grundvatten

Kontakt

Marie Wikander-Ederfors
Utredningsingenjör VA
Tfn 036-10 80 87

Anneli Jyrkin
VA ingenjör
Tfn 036-10 71 96

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 77

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44