Vattenskydd för grundvatten

Här hittar du information om vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter. Dessa har fastställts av kommunfullmäktige.

Beslutet togs 2010-03-25 om de kommunala grundvattentäkterna i:

  • Angerdshestra
  • Bottnaryd
  • Lekeryd
  • Norra Unnaryd
  • Ryd
  • Svarttorp
  • Ödestugu
  • Örserum

Karta över vattenskyddsområde Länk till annan webbplats.

Informationsfoldrar och skyddsföreskrifter från 2015 över berörda områden

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Katarina Andersson
VA-ingenjör, TK
036-10 75 49

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
036-10 21 77

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
036-10 80 44