search
Sök
menu
Meny

Vattenskydd för grundvatten

För att trygga dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden har kommunfullmäktige fastställt vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter.

Beslutet togs 2010-03-25 om de kommunala grundvattentäkterna i:

  • Angerdshestra
  • Bottnaryd
  • Lekeryd
  • Norra Unnaryd
  • Ryd
  • Svarttorp
  • Ödestugu
  • Örserum

Länsstyrelsen beslutade 2014-01-30 om Vätterns vattenskyddsområde, se separat sida.

Under Dokument finns det informationsfoldrar och skyddsföreskrifter för berörda områden.