search
Sök
menu
Meny

Vattenskydd för Vättern

sjön Vättern

Vättern försörjer cirka 265 000 människor med dricksvatten. För att trygga dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden är Vättern, dess stränder och tillrinnande vattendrag ett vattenskyddsområde.

Vätterns ytvattenskyddsområde består av endast en zon, som omfattar:

  • Vätterns sjöyta
  • 50 m zon räknat från Vätterns strand vid normalt vattenstånd samt
  • vattenytan och en 50 m bred zon på vardera sidan om vattendrag, som mynnar i Vättern, med en rinn- och strömningstid till närmaste vattenintag upp till 24 timmar. Zonen utmed vattendragen räknas från vattenytans kant vid normal vattenföring.

 

Skyddsföreskrifter, fakta och kartor

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade om skyddsföreskrifterna för Vätterns vattenskydd 2014-01-30 och dessa började gälla 2014-03-01. Övriga länsstyrelser runt Vättern beslutade om föreskrifter samtidigt. Föreskrifterna innebär att vissa verksamheter är förbjudna eller kräver tillstånd.

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade 2018-10-03 om mindre korrigeringar av gränsen för vattenskyddsområdet eftersom felaktigheter hade uppmärksammats.

pdf: Kartor över vattenskyddsområde Vätternöppnas i nytt fönster (pdf, 9.7 MB)

pdf: Föreskrifter för vattenskyddsområde Vättern i Jönköping och Habo kommuneröppnas i nytt fönster (pdf, 2.1 MB)

pdf: Beslut om ändrad gräns för vattenskyddsområde, länsstyrelsen i Jönköpings länöppnas i nytt fönster (pdf, 2.1 MB)

pdf: Vättern vårt dricksvatten - om vattenskydd för Vätternöppnas i nytt fönster (pdf, 6.8 MB)

Om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

pfd: Tänk på det här innan du gräveröppnas i nytt fönster (pdf, 1.9 MB)

Karta vattenskydd i Jönköpings kommunlänk till annan webbplats

Ansökan om tillstånd för olika verksamheter inom vattenskyddsområde

Avlopp, ansökan anmälan om inrättande av avloppsanläggning

Värmepump, ansökan anmälan om att installera värmepump inkl grannyttrande