search
Sök
menu
Meny

Vattenskydd för Vättern

sjön Vättern

Vättern försörjer cirka 265 000 människor med dricksvatten. För att trygga dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden är Vättern, dess stränder och tillrinnande vattendrag ett vattenskyddsområde.

Vätterns ytvattenskyddsområde består av endast en zon, som omfattar:

  • Vätterns sjöyta
  • 50 m zon räknat från Vätterns strand vid normalt vattenstånd samt
  • vattenytan och en 50 m bred zon på vardera sidan om vattendrag, som mynnar i Vättern, med en rinn- och strömningstid till närmaste vattenintag upp till 24 timmar. Zonen utmed vattendragen räknas från vattenytans kant vid normal vattenföring.

 

Skyddsföreskrifter och information

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade om skyddsföreskrifterna för Vätterns vattenskydd 2014-01-30 och dessa började gälla 2014-03-01. Övriga länsstyrelser runt Vättern beslutade om föreskrifter samtidigt. Föreskrifterna innebär att vissa verksamheter är förbjudna eller kräver tillstånd.

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade 2018-10-03 om mindre korrigeringar av gränsen för vattenskyddsområdet eftersom felaktigheter hade uppmärksammats.

pdf: Skyddsföreskrifter och beslut om ändrad gräns för vattenskyddsområde Vättern i Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings länöppnas i nytt fönster (pdf, 14.6 MB)

pdf: Vättern vårt dricksvatten - om vattenskydd för Vätternöppnas i nytt fönster (pdf, 3.6 MB)

Om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

pfd: Tänk på det här innan du gräveröppnas i nytt fönster (pdf, 1.9 MB)

Karta Jönköpings kommunlänk till annan webbplats

Ansökan om tillstånd för olika verksamheter inom vattenskyddsområde

Avlopp, ansökan anmälan om inrättande av avloppsanläggning

Värmepump, ansökan anmälan om att installera värmepump inkl grannyttrande