För dig som vatten- och avloppskund

Här hittar du som är vatten- och avloppskund hos Jönköpings kommun vattentaxor, anslutningspriser och våra servicegarantier.

Du kan beställa vattenmätare och göra servisanmälan. Du får allmän information om vår hantering av vattenläckor, avstängningar och hur du går tillväga om du behöver vatten via någon av våra vattenkiosker.

Vattnet tillfälligt avstängt

Kommer det inget vatten när du öppnar kranen? Det kan bero på att vattnet är tillfälligt avstängt, antingen i fastigheten eller i gatumark. Kommunen hanterar vattenavstängningar som sker i gatumark.

Ring Jönköpings kommuns kontaktcenter (tfn 036-10 50 00) för information.

Planerade eller akuta avstängningar

Är vattnet avstängt ute i gatumark kan det bero på en akut händelse (vattenläcka) eller en planerad avstängning som vi gör, till exempel vid ett rörarbete.

 • Planerade avstängningar informerar vi om på vår webbplats www.jonkoping.se.
 • Akuta händelser som sker på vardagar mellan 07.00-16.00 publicerar vi på vår webbplats mellan kl 08.00- 16.30.

Större vattenavstängningar

Besked om stora avstängningar eller akuta såna meddelas på en rad olika sätt; bl.a. på vår webbplats, vår facebooksida samt eventuellt även via Sveriges Radio P 4. Observera att webbplatsen och Facebook normalt uppdateras på vardagar mellan 08.00-16.30.

 • Vid planerade vattenavstängningar får du förutom information på vår webbplats ett meddelande i brevlådan eller i trapphuset.
 • Om det rör sig om en privat avstängning, det vill säga endast i huset, bör fastighetsägaren meddela boende.

Hämta vatten om vattnet är avstängt?

Om reparationsarbetet tar några timmar brukar vi sätta ut en vattentank i närheten för att berörda och boende ska kunna hämta vatten.

E-tjänster för ditt vatten och avlopp

Vi har e-tjänster för dig som vatten- och avloppskund där du bland annat kan registrera mätarställningen på din vattenmätare, se abonnemangs- och förbrukningshistorik, se dina fakturor och ladda ner blanketter för ägarbyte och anmälan om autogiro.

Till inloggning e-tjänster för mitt vatten och avlopp

Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns vatten- och avloppsanläggningar, ABVA

Bestämmelserna bygger på lagen om allmänna vattentjänster (VA-lagen) och reglerar förhållandet mellan fastighetsägare och huvudmannen, Jönköpings kommun.

Alla fastighetsägare som är anslutna till VA-anläggningen är skyldiga att följa Allmänna bestämmelser.

ABVA är länkade här, men kan också beställas från tekniska kontoret. Kontakta då Anna Carlheim, tfn 036-10 51 43

Vattenkiosk

Vi erbjuder vatten till verksamheter via våra vattenkiosker (betalstation för vatten), där det är enkelt att fylla sin tankbil eller liknande. För närvarande har vi tre vattenkiosker:

 • S:t Göransvägen 30, Jönköping
 • Tahevägen 155, Torsvik
 • Grännavägen vid Kavlabron, Huskvarna

För att få använda vattenkioskerna och få åtkomst till stationen ska du kvittera ut en nyckel hos VA-kundtjänst på Vägporten, Vasavägen 10.

De uppgifter som vi behöver för att registrera er första gången är:

 • Företagets namn och organisationsnummer
 • Fakturaadress
 • E-postadress för inloggning och för att få information
 • Telefonnummer
 • Namn/bilnummer eller liknande på den som ska ha nyckeln/taggen

Via webben kan du enkelt kontrollera hur mycket vatten du tankat, se länk nedan.

Vattenkiosk Länk till annan webbplats.

Kontakta oss för att kvittera ut vattennyckel och vid ev frågor

Måndag – torsdag 9.00–12.00 och 13.00-15.00

Fredag 9.00-12.00

Telefonnummer: 036-10 75 05

Kostnad

Kostnaden enligt 2023 års taxa är 23,72 kr/m3. Årsavgiften för nyttjande av vattenkiosk är 332 kr. För varje nyckel betalar ni en engångskostnad på 500 kr. Kontakta VA-kundtjänst om du tappar nyckeln så vi kan spärra den. Borttappad nyckel debiteras med 500 kr. Samtliga priser är exklusive moms.

Senast granskad/publicerad: