Dagvatten

Här har vi samlat information om dagvatten. Det är regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner via diken eller ledningar till vattendrag, sjöar eller reningsverk.

Regnvatten på en stenlagd gata.