search
Sök
menu
Meny
Sök

Ansökan om tillstånd för olika verksamheter inom vattenskyddsområde

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för tillsynen över vattenskyddsområdena enligt vattenskyddsföreskrifterna. Därför är det miljö- och hälsoskyddsnämnden som bland annat beslutar om tillstånd för anläggningar eller verksamheter.

Ansökningsblanketterna kan fyllas i via dator eller för hand. Skriv ut blanketten, underteckna och skicka den till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Tänk på att ansöka i god tid (minst sex veckor) innan du planerar att påbörja hanteringen. För att undvika krav på kompletteringar är det viktigt att du fyller i ansökan så noggrant som möjligt, och bifoga eventuella bilagor.

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för avledning av vägdagvatten inom vattenskyddsområde Pdf, 799.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 799.4 kB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för etablering av verksamhet som enligt miljöbalken är anmälningspliktig inom vattenskyddsområde Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.5 MB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för hantering av skadliga ämnen inom vattenskyddsområde Pdf, 801.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 801.8 kB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för hantering av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.2 MB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för husbehovstäkt inom vattenskyddsområde Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för sprängning, schaktning, grävning, pålning, spontning och underjordsarbeten inom vattenskyddsområde Pdf, 787.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 787.4 kB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för upplag av asfalt och oljegrus inom vattenskyddsområde Pdf, 810.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 810.8 kB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd gällande nyetablering av brunn för uttag av vatten inom vattenskyddsområde Pdf, 795.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 795.4 kB)

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för hantering av olja för försörjning av bostads- eller jordbruksfastigheter samt för annan hantering av petroleumprodukter inom vattenskyddsområde Pdf, 828.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 828.3 kB)

Anmälan/ansökan om att installera värmepump

Vattenskydd för Vättern

Vattenskydd för grundvatten

Kontakt

Katarina Andersson
VA ingenjör
Tfn 036-10 75 49

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 77

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44