Ansökan om tillstånd för olika verksamheter inom vattenskyddsområde

Här kan du läsa om Miljö-och hälsoskyddsnämndens ansvar över vattenskyddsområdena, samt tillsyn och tillstånd för anläggningar och verksamheter.

Ansökningsblanketterna kan fyllas i via dator eller för hand. Skriv ut blanketten, underteckna och skicka den till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Tänk på att ansöka i god tid (minst sex veckor) innan du planerar att påbörja hanteringen. För att undvika krav på kompletteringar är det viktigt att du fyller i ansökan så noggrant som möjligt, och bifoga eventuella bilagor.

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för avledning av vägdagvatten inom vattenskyddsområde Pdf, 799.4 kB, öppnas i nytt fönster.

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för etablering av verksamhet som enligt miljöbalken är anmälningspliktig inom vattenskyddsområde Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för hantering av skadliga ämnen inom vattenskyddsområde Pdf, 801.8 kB, öppnas i nytt fönster.

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för hantering av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för husbehovstäkt inom vattenskyddsområde Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för sprängning, schaktning, grävning, pålning, spontning och underjordsarbeten inom vattenskyddsområde Pdf, 787.4 kB, öppnas i nytt fönster.

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för upplag av asfalt och oljegrus inom vattenskyddsområde Pdf, 810.8 kB, öppnas i nytt fönster.

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd gällande nyetablering av brunn för uttag av vatten inom vattenskyddsområde Pdf, 795.4 kB, öppnas i nytt fönster.

pdf blankett: Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för hantering av olja för försörjning av bostads- eller jordbruksfastigheter samt för annan hantering av petroleumprodukter inom vattenskyddsområde Pdf, 828.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan/ansökan om att installera värmepump

Anmälan/ansökan om inrättande av avloppsanläggning

Vattenskydd för Vättern

Vattenskydd för grundvatten

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Katarina Andersson
VA ingenjör
Tfn 036-10 75 49

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 77

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44