search
Sök
menu
Meny
Sök

Vårstädning, föreningsstäd 2022

Här finns information om föreningsstädet 2022, som sker v. 16-18. Anmälan till årets föreningsstäd är stängd.

OBS: Om Folkhälsomyndighetens aktuella Covid-19-rekommendationer ändras kan föreningsstädet ställas in med kort varsel.

Nytt i föreningsstädet 2022

  • Endast föreningar som står med i Jönköpings kommuns föreningsregister kan ansöka till föreningsstädet.
  • Antalet städområden har ökat från 37 till 43 st, till exempel har Bottnaryd och Samset tillkommit. Några stora områden har delats upp till fler och mindre områden och då har ersättningarna justerats på dessa områden (se länk nedan för arvoden).
  • Den som är ansvarig för städinsatsen ska gå en webbutbildning för arbete vid väg. Den tar cirka 15 minuter och är kommunens regi.
  • En ansökan per förening, det är föreningen som ansöker INTE det enskilda laget.

Inkomna ansökningar behandlas efter ansökningstiden slut.

Vi försöker i största möjliga mån ta hänsyn till föreningarnas önskemål. Vi fördelar områdena efter:

  • Önskemål
  • Föreningens verksamhetsområde

Instruktioner och arvoden

Instruktioner inför städningen, samt uppgift om arvode för respektive område finns på separat sida. 

Instruktioner och arvoden 

KONTAKT