Vårstädning, föreningsstäd

Här finns information om föreningsstäd och hur er förening anmäler sig till att vara med.

Anmälan till föreningsstäd 2023

Anmälan öppnar den 11 februari kl. 06.00 och stänger den 26 februari kl. 23.59. Formuläret hittar du via länken nedan. Länken kommer även att skickas ut via e-post till föreningar i Jönköpings kommun.

OBS! Det är viktigt att du läser igenom informationen nedan innan du gör din ansökan.

Beskedet skickas ut till föreningarna efter att ansökningstiden gått ut.

Det här gäller

  • Städningen i år genomförs under veckorna 16-18 (17 april - 7 maj).
  • I år kommer Jönköpings kommun inte att hämta säckarna. Vi placerar ut containrar på anvisade platser. Föreningen får en karta där anvisad container står och ansvarar för att säckarna slängs i containern. I och med denna förändring har vi höjt alla arvoden med 1000 kr.
  • Det är bara föreningar som står med i Jönköpings kommuns föreningsregister som kan ansöka till föreningsstädet.
  • Antalet städområden är 43 stycken. Några stora områden har delats upp till fler och mindre områden och då har ersättningarna justerats på dessa områden.
  • En ansökan per förening. Det är föreningen som ansöker inte det enskilda laget.

Inkomna ansökningar

Inkomna ansökningar behandlas efter ansökningstiden slut. Vi försöker i största möjliga mån ta hänsyn till föreningarnas önskemål. Vi fördelar områdena efter:

  • Önskemål
  • Föreningens verksamhetsområde

Instruktioner och arvoden

Instruktioner inför städningen, samt uppgift om arvode för respektive område finns på separat sida. 

Instruktioner och arvoden 

Ansök om föreningsstäd

Via länken nedan ansöker du om föreningsstäd. Sidan publiceras lördagen den 11 februari kl. 06.00.

Anmälan vårstädning, föreningsstäd 2023 (ej öppen)

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT