Allemansrätten, regler i naturen

Här finns information om allemansrätten och våra rättigheter och skyldigheter i skog och mark.

En person som går in i en skog.