Axamobadet

Här finns information om Axamobadet, ett friluftsbad väster om Jönköping, vid Axamosjön.

  • Fint vatten, stora gräsytor och barnvänligt med grunda stränder.
  • Handikappanpassat med ramp ner till vattnet.
  • Bredvid badplatsen finns motionsbana.

Aktuella badtemperaturer

Den officiella mätningen av badtemperaturer och vattenprover sker årsvis mellan 1 juni och 31 augusti.

  • Temperatur i vattnet: 15 grader
  • Analys av badvattnet: Tjänligt enligt Vägledning kring EU-bad version 11, 2021-10-19. ( provdatum)

Tjänligt:

Fritt fram att bada.

Vattnet uppfyller de satta kraven.

Tjänligt med anmärkning:

Kommunen avråder inte från bad, men ger rådet att vara försiktig.

Otjänligt:

Kommunen avråder direkt från bad.

Kommunen kommer att följa upp varför bakteriehalten är förhöjd och om det behövs åtgärder för att hantera föroreningskällan.

Fakta om Axamobadet

Mark: Gräs

Botten: Sand

Brygga: 2 st

Hopptorn: 1 st , 1 m

Grillplats: 2 st

Omklädningshytt: Ja

Toalett: WC + HCP

Lekplats: Ja, gungor rutschkana

Sopkärl: Ja

Övrigt: Kiosk, restaurang, bollplan, triathlonbana, campingplats.

P-platser: ca 130 st. 50 m till stranden

Tillgänglighet för rullstolsburna: Ja. Ramp finns ned i vattnet.

Livräddningsutrustning: Samtliga badplatser har livräddningsutrustning. Utrustningen får endast användas när någon befinner sig i nöd. Anmäl fel på utrustningen via e-tjänst eller till kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: