Uddebobadet

Bryggan och stranden sett från vattnet.

Här finns information om det familjevänliga friluftsbadet Uddebobadet som ligger vid Uddebosjön strax utanför Lekeryd.

Uddebobadet har ett lugnt och avskilt läge med en H-formad brygga där det är grunt längst in. Badet har gräsytor, sandbotten och hopptorn. Området är kuperat.

Aktuella badtemperaturer

Den officiella mätningen av badtemperaturer och vattenprover sker årsvis mellan 1 juni och 31 augusti.

  • Temperatur i vattnet: Det finns inga värden att redovisa. Mätning sker 1/6-31/8
  • Analys av badvattnet: Tjänligt enligt Vägledning kring EU-bad version 11, 2021-10-19. ( provdatum)

Tjänligt:

Fritt fram att bada.

Vattnet uppfyller de satta kraven.

Tjänligt med anmärkning:

Kommunen avråder inte från bad, men ger rådet att vara försiktig.

Otjänligt:

Kommunen avråder direkt från bad.

Kommunen kommer att följa upp varför bakteriehalten är förhöjd och om det behövs åtgärder för att hantera föroreningskällan.

Fakta om Uddebobadet

Mark: Gräs

Botten: Sand

Brygga: 1 st

Hopptorn: Ja, 3 m

Grillplats: Ja

Omklädningshytt: Ja

Toalett: WC - HCP

Lekplats: Ja, gungor och klätterställning

Sopkärl: Ja

Övrigt: Bollplan, utrustning för vattenlek och dagläger sommartid

P-platser: ca 50 st. 100 m till stranden

Tillgänglighet för rullstolsburna: Kuperad mark, ej ramp

Livräddningsutrustning: Samtliga badplatser har livräddningsutrustning. Utrustningen får endast användas när någon befinner sig i nöd. Anmäl fel på utrustningen via e-tjänst eller till kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: