Friluftsområden

En skog som ligger vid en sjö.

Här finns information om de många friluftsområden som finns i Jönköpings variationsrika natur.

Naturlandskapet har en spännvidd från Visingsö ekskog med en spännande kulturhistoria till magra tallmoskogar i Axamo och Backamo och vildmarkslik natur på Dumme mosse. I stadslandskapet hittar du Junebäckens gröna stråk från Vättern till Vattenledningsparken eller Rocksjöns naturreservat och våtmark.

Du hittar också friluftsområden bland våra tätortsnära naturreservat.

Naturreservat och naturminnen

Det finns många fina strövområden och gott om stigar i den tätortsnära skogen.

Gröna stråk och strövområden Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: