Hallbyskogen

Här finns information om Hallbyskogen, ett friluftsområde med motionsspår på grusåsar och i raviner.

Här finns även en mountainbike-bana. Vintertid startar flera skidspår vid Hallbystugan och det längsta går till Dumme mosse.

Den starkt kuperade terrängen i Hallby ligger på randen av högmossen Dumme mosse. Här är källflöden och små bäckar som är början på Lallerydsbäcken och Lillån i Bankeryd. Den fuktmättade luften i ravinerna och en kalkrik sandig mark gör dem artrika på mossor. Hallbyskogen är en del av ett grönt stråk med Hallbyleden och Dunkehallaleden till Jönköping och Vätterstranden.

Senast granskad/publicerad: