Bankerydsleden

En tunnel leder ut på leden bland gröna buskar och träd. 

Bankerydsleden är en lång rundslinga genom vackra och omväxlande naturområden. Längs leden finns spår från äldre bosättningar, tidig industriell verksamhet och fornlämningar från sten- och järnåldern.

Längd: 23,4 km
Sträckning: Rundslinga som knyts ihop vid Bankeryds hembygdsgård. Leden går över Högamon (Habo kommun), längs Domneån och genom gårdar och byar.
Färgmarkering i naturen: Orange
Svårighetsgrad: Medelsvår

Rastplats: Ja
Grillplats: Ja, med vindskydd
Toalett: Nej

Parkering: Hembygdsgården i Bankeryd
Hållplats för kollektivtrafik: Kyrkskolan, Bankeryd

Jönköpings Länstrafik Länk till annan webbplats.

Anslutningsleder

Norra Sigfridsleden, Svenska kyrkans webbplats Länk till annan webbplats.

Lillåleden i Bankeryd

Senast granskad/publicerad: