Bårarpsrundan

Två hästar betar intill en bäck framför en röd lada på vårkanten. 

Bårarpsrundan går genom kuperat landskap, hästgårdar och villakvarter. Promenaden tar dig förbi Tabergsån och Lillån.

Vid Bårarpsvägen går du över en smalspårig järnväg och du passerar även Skogskyrkogården (anlades 1938) som ligger vid Gamla Råslätt. Vid Bårarpsvägen kan du ta av mot Hovslätts hembygdsgård och Hassafallsleden

Längd: 6 km
Sträckning: Bårarpsbron (iläggningsplats för kanot) – Norrahammarsvägen – Kättilstorp (Jönköpings golfklubb) – Skogskyrkogården - Tokarp
Svårighetsgrad: Promenaden är delvis kuperad och på vissa ställen svår att ta sig fram med exempelvis rullstol. Långa sträckor med asfalt.

Kollektivtrafik: Busshållplats Hovslätt Gärstorpsvägen, Jönköpings Hagaberg, Jönköpings Kättilstorp.

Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Parkering: Gatuparkering

Anslutningsleder:

Tabergs-å-leden

Hassafall och Kallebäcksleden

Senast granskad/publicerad: