Bauergårdens promenadslingor

Bauergårdens promenadslingor finns söder om sjön Bunn och samhället Bunn.

I bygden vid sjöarna Bunn och Ören tillbringade konstnären John Bauer mycket tid. I skogen fann han inspiration och arbetsro. Naturen mötte honom med obeveklig storslagenhet, djupt stämningsfull och bedövande vacker. Mossöverdragna stenblock och pelarlika granskogar kom att bli hans signum. De skogar som än i dag, 100 år efter hans död, fortsätter att forma vår bild av den svenska skogen och dess väsen.

Längd: 6,4 km eller 4,5 km

Sträckning: Vid Bauergården. Några kilometer går på John Bauerleden. Markeringar röda/gula m logga Bauergården.
Svårighetsgrad: Kuperad terräng och skogsstigar

Kollektivtrafik: Nej
Parkering: På lämplig plats vid vägen.

Anslutningsleder:

John Bauerleden

Senast granskad/publicerad: