Bondbergets promenadstråk

Ett stort grönskande träd på en grön äng. 

Bondberget är ett naturreservat som samtidigt är ett välkomnande friluftsområde med flera stigar, rastplatser och grillplatser.

Området ligger mellan Ekhagen och Öxnehaga. Det finns flera utsiktsplatser och promenaden passerar Öxnegården och Järabacken.

Längd: 9,5 km
Sträckning: Flera rundslingor med alternativa startplatser. Den längsta är 9,5 km och går söder om gården Lönneberg.
Svårighetsgrad: Stigar och backigt

Kollektivtrafik Ekhagens centrum, Järabacken vid riksväg 40

Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Parkering: Järabacken

Anslutningsleder: Fler kortare promenader och motionsspår inom Bondbergets naturreservat. Även anslutning till Södra Vätterleden:

Södra Vätterleden


Senast granskad/publicerad: