Bonnarundan, Huskvarna

Ett hav av vitsippor

En promenad på Huskvarnabergens höjder i blandskog, ekskog och mindre bestånd av bok.

Promenad på mindre vägar med grus och asfalt. Biltrafik förekommer.

Skogslandskapet öppnar sig mot de små gårdarna med betes- och odlingsmarker. I Hakarps kyrkby finns prästgården, den gamla skolbyggnaden och lärarbostaden. Där finns även Hakarps kyrka samt Hakarps Säteri med anor från 1600-talet.

Längd: 7,9 km
Sträckning. En rundslinga norr om Egnahem och Hakarp. Passerar Hakarps kyrkby och Egnahems BK:s anläggning Runnåkra.

Svårighetsgrad: Lätt

Kollektivtrafik: Hållplats Stjärnstigen

Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Parkering: Hakarps kyrka

Anslutningsleder:

Pärlstigen i Hakarp

Kyrkrundan

Senast granskad/publicerad: