Domsandspåret, Bankeryd

Vy från del av Domsandsspåret med utsikt över Vättern där en båt ligger.

Spåret startar vid Vidablick och går en bit in i Habo kommun till Domsands småbåtshamn och en fin sandstrand.

Backamoskogen är cirka 60 hektar stor och är en del av ett större naturområde. Det ansluter till Domsand i väster och Vidablick samt Lillån i öster. Här finns även toalett. I Backamoskogen finns många stigar. Håll koll på svart markering.

Längd: 5 alternativt 7 km

Sträckning: Start och mål vid Vidablick, rundslinga. Spåret går genom Backamoskogen och förbi branta strandbrinkar mot Vättern, Domneåns naturreservat, Domsands småbåtshamn, Backamoskogen, Furuviks fotbollsplaner, Lillåleden, Sjöåkra och trapporna ner till bron över Lillån och så är man tillbaka på Vidablick.

Spårmarkering: Svart

Svårighetsgrad: Stigar i skogen, promenadvägar, trappor och spänger.

Kollektivtrafik:

Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Parkering: På Vidablick, vid KFUM:s lägergård

Anslutningsleder:

Spårcentral på Vidablick.

Lillåleden och Tjuvanabben

Högamonleden

Furuvikspåret

Vidablickspåret

Senast granskad/publicerad: