Dunkehallaleden, Jönköping

Porlande vattenfall vid en broövergång.

Dunkehallaleden är en brant vandring längs med Dunkehallaån. Leden går genom industrins vagga i Dunkehallaravinen i centrala Jönköping.

Längd: 2,7 km
Sträckning: Kortebovägen (vid bensinmacken) – Klämmestorps Kvarn
Färgmarkering i naturen: Blå
Svårighetsgrad: Brant

Rastplats: Ja
Grillplats: Ja
Toalett: Nej

Parkering: Gatuparkering
Kollektivtrafik: Trollhättegatan nedre, vid Kortebovägen och Runnavägen, vid Samset

Anslutningsleder:

Hallbyleden

Norra Sigfridsleden

Senast granskad/publicerad: